กัญชาเสรี - กัญชาทางการแพทย์ หมากหลายชั้น เกมนี้เพื่อใคร?

03 ก.ค. 2565 | 06:09 น.

ชมรมแพทย์ชนบท วิพากษ์ 'เปิดกัญชาเสรี' ถามดัง รัฐบาล อ้างกัญชาทางการแพทย์ วางหมากเกมส์หลายชั้นเพื่อใคร หลังสังคมได้รับผลกระทบหนัก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวน นำกัญชากลับเข้าสู่ บัญชียาเสพติด ให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น หากวางระบบรัดกุมไม่ได้

3 ก.ค.2565 - ประเด็นข้อห่วงใย สำหรับ 'นโยบายเปิดเสรีกัญชา' ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย หลังการปลดล็อกกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติด และถูกวางเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผลที่ออกมา ดูเหมือนจะสวนทาง ทั้งการนำกัญชาไปใช้ในเชิงสันทนาการ , การนำกัญชามาผสมอาหารและเครื่องดื่มขาย กระทบต่อผู้ซื้อ และ มีผู้ใช้กัญชา เกินขนาดจนเสียชีวิต 

ล่าสุด ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึง นโยบายกัญชาเสรี ผ่านการตั้งคำถาม ถึงปลายทางของผลประโยชน์ที่แท้จริง พร้อมกับเชิญชวนภาคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเรื่องกัญชา โดยเสนอให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น และให้นำชื่อของกัญชา กลับไปอยู่ในบัญชี ยาเสพติด ตามเดิม ตามใจความดังนี้ ....

 

#อ้างกัญชาทางการแพทย์ หมากเกมส์หลายชั้นเพื่อใคร???

กัญชาสามารถใช้ได้ดีในหลายความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ทั้งยาแผนไทยและสารสกัด THC CBD เข้มข้นที่ใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบัน  ซึ่งก่อนการปลดล็อคเป็นกัญชาเสรี  การมีส่วนสกัดหรือกัญชาสดก็มีเพียงพออยู่ กับกัญชาเพื่อการแพทย์

ครั้นจะเปิดนโยบายปลูกใช้ขายกัญชาได้โดยเสรี ก็ต้องอ้างกัญชาทางการแพทย์นี่แหละ  และบัดนี้พิสูจน์ชัดแล้วว่า กัญชาทางการแพทย์คือเครื่องมือที่ถูกอ้างเป็นเหตุผลเพื่อนโยบายกัญชาเสรี

 

ทำไมต้องเปิดนโยบายกัญชาเสรีจากเดิมแค่ปลูกกัญชาคนละ6ต้น แต่นั่นคือเกมส์อ้างให้ทุกคนปลูกได้  แต่แท้จริงเพื่อให้นายทุนใหญ่ปลูก  บัดนี้มีคนปลูกกัญชาเป็นฟาร์ม เป็นโรงเรือนใหญ่ ปลูกเป็นหมื่นแสนล้านต้น  ตุนเป็นกระสุนทุนร่ำรวยจากนโยบายนี้  ราชการก็มีข้อมูล แต่ไม่ยอมบอกกับสังคม

 

หมากเกมส์นี้ชัดเจนแล้วว่า  อ้างกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ขาวบ้านได้ปลูกกันบ้านละ6ต้น ชาวบ้านดีใจได้ปลูก6ต้น แต่แท้จริงก็เป็นการปลดล็อคเพื่อให้คนใหญ่คนมีทุนปลูกกันเป็นฟาร์มต่างหาก กะจะรวยแต่ไม่สนใจผลกระทบต่อสังคม

 

นี่คือกลเกมส์แห่งกัญชาเสรี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้คนในสังคมไทย เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายกัญชาเสรี ให้กัญชากลับเป็นยาเสพติด และให้ใช้สำหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น 

 

หมายเหตุ : การใช้กัญชาทางการแพทย์ก็สามารถเปิดกว้างสำหรับทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย และให้ผู้ป่วยปลูกและใช้ดูแลตนเองก็ได้  เราสามารถวางระบบที่รัดกุมได้