ลงทะเบียน K-ETA ไปเกาหลี 2565 วิธีการกรอก-เงื่อนไข 35 ข้อที่ต้องรู้

27 มิถุนายน 2565

การลงทะเบียน K-ETA ไปประเทศเกาหลีใต้ 2565 ผ่าน www.k-eta.go.kr คำถาม-คำตอบ 35 ข้อที่ต้องรู้ เงื่อนไข วิธีการ หลักเกณฑ์ ครบจบคลิกอ่านที่นี่ จะได้ไม่กรอกผิด

"ถ้าสมัคร K-ETA ไม่ผ่าน ระบบจะขึ้นแบบไหน?" 

 

เป็น 1 ในกระทู้คำถาม ที่โพสต์อยู่ในบอร์ดของ Pantip.com ซึ่งผู้โพสต์ได้อธิบายการตั้งกระทู้นี้ต่อไปว่า 

 

"พอดีเราเพิ่งหัดสมัคร K-ETA ครั้งแรก และระบบ Denied กลับมาแต่ไม่แน่ใจว่า มันคือการปฏิเสธ การสมัคร K-ETA ของเราใช่มั้ย ของใครถูกปฏิเสธ รบกวนแคปหน้าจอมาดูหน่อยนะคะ และถ้าระบบไม่อนุมัต กี่วันสมัครได้อีกคะ"


จากนั้น มีผู้เข้ามาตอบคลายข้อสงสัยให้กระทู้นี้ โดยระบุว่า 

"ระบบไม่ให้จับภาพหน้าจอ ถ้ามีการปฎิเสธก็คือไม่ผ่าน  ก็ขอใหม่ได้ ยังไงลองตรวจสอบข้อมูลที่พัก ว่าใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงรูปถ่ายด้วยว่าชัดเจนหรือไม่อย่างไร แล้วค่อยขอใหม่อีกรอบ และที่สำคัญอย่าใส่ข้อมูลเท็จ อาจจะทำให้มีปัญหาได้

 

ลองอ่าน FAQ ของ K-ETA ดู https://www.k-eta.go.kr/portal/board/viewboarddetail.do?bbsSn=13578&pageIndex=1

 

ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ คลิกลิ้งค์ ดังกล่าวตามเข้าไปดูรายละเอียด ซึ่งนำไปสู่ www.k-eta.go.kr ซึ่งแนบไฟล์ PDF รวม คำถาม คำตอบ Q&A ที่เป็นภาษาไทย จึงรวบรวมเอามาไว้ดังนี้ 

Q1. K-ETA คืออะไร

A. K-ETA คือระบบอนุมัติผ่านออนไลน์สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์ ในการท่องเที่ยว การเยี่ยมชม การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุม ธุรกิจ เป็นต้น (ยกเว้นวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์)

 

Q2. ใครเป็นผู้ยื่นขอ K-ETA

A. ระชาชนของประเทศที่ได้ทําข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศเกาหลีและประเทศที่สามารถเข้าประเทศเกาหลี ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การเยี่ยมชม การประชุมธุรกิจ
ฯลฯ (ยกเว้นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์)

 

Q3. ถ้าจะไปเกาหลีต้องมี K-TEA ไหม (จําเป็นไหม)

A. หากประชาชนจากประเทศเป้าหมายของ K-ETA ไม่มี K-ETA ติดตัว อาจถูกปฏิเสธการออกตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการประเทศเกาหลีได้

 

Q4. ตอนที่ยื่นคําขอ K-ETA ต้องการอะไรคะ?

A. คุณต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน ที่อยู่อีเมล์ และบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่สามารถชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอ K-ETA ค่ะ * หากคุณใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องมีไฟล์ภาพเพื่ออัพโหลดรูปถ่ายของคุณค่ะ

 

Q5. ถ้าได้รับอนุญาต K-ETA อยู่ในเกาหลีได้นานแค่ไหนคะ?

A. โดยปกติจะอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันค่ะ

 

Q6 .ต้องยื่นข้อ K-ETA จนถึงเมื่อไหร่?

A. ต้องยื่นคําขอก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรืออย่างน้อย 72 ชั่วโมงค่ะ

 

Q7. การยื่นขอ K-ETA ใช้เวลานานเท่าไหร่คะ

A. โดยปกติแล้วจะได้รับผลการอนุมัติ K-ETA ทางอีเมลภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการยื่นขอ แต่อาจใช้เวลาหลายวันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอ

 

Q8. ค่าธรรมเนียมของ K-ETA เท่าไหร่คะ ถ้าไม่ได้รับอนุญาต K-ETA ขอคืนเงินได้ไหมคะ

A. ค่าธรรมเนียมของ K-ETA 10,000 วอน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) หลังจากชาระเงินแล้ว
ไม่สามารถคืนเงินได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาต K-ETA ค่ะ

 

Q9.บัตรที่สามารถชาระค่าธรรมเนียม K-ETA มีอะไรบ้างคะ

A. สามารถใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิต VISA, MASTER, JCB, EXPRESS เป็นต้นค่ะ

 

Q10. K-ETA มีอายุการใช้งานจนถึงเมื่อไรคะ

A. K-ETA มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก (หากอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางไม่ถึง 2 ปี จะสามารถใช้งานได้จนถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง)

 

Q11. จะมีกรณีที่จะต้องรับ K-ETA ใหม่ภายในระยะเวลาการใช้งานไหมคะ

A. มีค่ะ หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ (สัญชาติ, ชื่อ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขพาสปอร์ต, วันหมดอายุ, ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและประวัติอาชญากรรม) ภายในระยะเวลาการใช้งานของ K-ETA คุณต้องยื่นขอ K-ETA ใหม่ค่ะ

 

Q12. มีอะไรที่ต้องท่า หากจะเข้าประเทศอีกครั้งภายในระยะเวลาการใช้งานของ K-ETA ไหมคะ

A. ในกรณีที่จะเข้าประเทศภายในระยะเวลาการใช้งาน หากได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ที่อยู่และ หมายเลขติดต่อภายในประเทศเกาหลี คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ K-ETA e-Arrval Card ในเมนู ที่ [K-ETA Application Results] - [Edit Information] ( จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการไม่แก้ไขข้อมูลค่ะ)

 

Q13. มีวิซ่าเกาหลีค่ะ กรณีนี้ต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ผู้ที่มีวีซ่าเกาหลีไม่ต้องรับ K-ETA เพิ่มเติมค่ะ

 

Q14. ในกรณีที่มีบัตรประจําตัวคนต่างด้าวในประเทศเกาหลี ต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนต่างด้าวในประเทศเกาหลีไม่ต้องรับ K-ETA ค่ะ

 

Q15.ลูกเรือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ผู้ที่เข้าประเทศเกาหลีด้วยสิทธิของลูกเรือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต้องรับ
K-ETA ค่ะ

 

Q16.จะไปเที่ยวเชจต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. "ไม่ค่ะ ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินบินตรงไปยังเกาะเชจูไม่ต้องรับ K-ETA ค่ะ X ในกรณีที่ไปเยี่ยมพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเกาะเชจู คุณจะต้องได้รับ K-ETA ก่อนเข้าประเทศเกาหลี

 

Q17. ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ไม่เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องรับ K-ETA ค่ะ

 

Q18. เป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องหรือจําเป็นต้องเข้าประเทศเกาหลีเพื่อหาสัมภาระจะได้รับการยกเว้นการยื่นขอ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ในกรณีที่ต้องเข้าประเทศเพื่อหาสัมภาระ จะต้องรับ K-ETA ค่ะ

 

Q19. หากมีบัตร ABTC(APEC) ที่สามารถใช้งานได้ ต้องรับ K-ETA ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ผู้ที่มีบัตร ABTC ไม่ต้องรับ K-ETA ค่ะ

 

Q20. ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือนักการทูตที่จะไปประเทศเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางราชการ ต้องได้รับ K-ETA ไหมคะ

A. ใช่ค่ะ ตามกฎระเบียบแล้ว ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือนักการทูตก็ต้องรับ K-ETA ค่ะ แต่หากได้รับอนุญาตการยกเว้นโดยได้ยื่นขอรับการยกเว้นกับกระทรวงยุติธรรมผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่จําเป็นต้องรับ K-ETA ค่ะ

 

Q21. ถ้าได้รับ K-ETA จะสามารถทํางานในเกาหลีได้ไหมคะ

A. ไม่ค่ะ ถ้าจะทํางานคุณต้องรับวีซ่าทํางานต่างหากค่ะ

 

Q22. เมื่อยื่นขอ K-ETA รูปถ่ายต้อง เหมือนกับรูปพาสปอร์ตไหมคะ

A.ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปถ่ายแบบรูปติดบัตร แต่หากรูปถ่ายจากชีวิตประจําวันตรงตามเงื่อนไข และเป็นรูปที่มองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน ก็สามารถใช้แนบเข้ามาได้เช่นกัน เมื่อท่านอัพโหลดรูปถ่าย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • รูปถ่ายสี
  • ไฟล์ JPG
  • ขนาดรูปถ่ายไม่เกิน 100kb
  • แนวนอนแนวตั้งไม่เกิน 700 พิกเซล
  • ห้ามสวมหมวก ผ้าพันคอ และแว่นกันแดด
  • หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีลวดลายฉูดฉาด
  • ขนาดใบหน้าต้องเกิน 75% ของรูปถ่ายและมองตรงโดยไม่หลับตา เมื่ออัพโหลดรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง ต้องมีขนาดน้อยกว่า 300kb (การอัพโหลดหน้าหนังสือเดินทางไม่ใช่ข้อจําเป็น)

 

Q23. การยื่นขอ K-ETA ใช้เวลานานเท่าไหร่คะ

A. ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีค่ะ

 

Q24. จะเกิดอะไรขึ้นหากกรอกคําขอ K-ETA โดยความเท็จคะ

A. หากส่งข้อมูลที่เป็นความเท็จ K-ETA จะไม่ได้รับอนุญาตหรือถึงแม้จะได้รับอนุญาตแล้ว ก็สามารถถูกยกเลิกได้ คุณอาจถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเกาหลีและอาจถูกจํากัดการเข้าประเทศเกาหลีใ นอนาคตได้

 

Q25. หากกรอกใบยื่นค่าขอผิด แก้ไขอย่างไรคะ

A. ข้อมูลที่กรอกผิดสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาก่อนส่งคํายื่นขอ โปรดเข้าใจด้วยว่า หากยื่นขอเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรได้ แต่สามารถยื่นขอ K-ETA ใหม่ได้หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ดังนั้นกรุณารับอีเมลผลการอนุมัติ K-ETA ก่อนแล้วค่อยยื่นขอใหม่

 

Q26. ได้รับอนุญาต K-ETA โดยข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง จะเข้าประเทศได้ไหมคะ

A. อาจเกิดผลเสีย เซน ไม่สามารถเข้าประเทศได้ค่ะ กรุณายื่นขอ K-ETA อีกครั้งค่ะ

 

Q27. จะตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร

A. รายละเอียดการอนุญาตจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณกรอกและสามารถตรวจสอบได้โดยกรอกหมายเลข คําขอหรือหมายเลขหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิดที่เมน [Check K-ETA Results] ที่แถบบนของเว็บไซต์ K-ETA ค่ะ

 

Q28. ทุกครั้งที่เข้าประเทศจะได้รับ K-ETA ใหม่หรือไม่คะ

A. ไม่ค่ะ K-ETA จะมีอายุการใช้งานสูงสุด 2 ปี แต่หากหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ถึง 2 ปี จะสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

 

Q29. จะยื่นขอ K-ETA พร้อมกับผู้ร่วมเดินทางได้หรือไม่คะ

A. ได้ค่ะ สามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง (เพิ่มได้สูงสุด 30 คน) ได้ค่ะ ในกรณีนี้ก็จะชําระเงินที่เดียวค่ะ

 

Q30. ได้รับแจ้งผล K-ETA ว่าไม่ได้รับอนุญาตเพราะอะไรคะถ้าต้องการเข้าประเทศเกาหลีต้องทําอย่างไรคะ

A. การยื่นขอ K-ETA ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมินภายใน ตามพระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูล มาตรา 9 ข้อ 1.2 จึงขอความเข้าใจด้วยว่า ไม่สามารถแจ้ง เหตุผลที่ชัดเจนให้ได้ ถึง K-ETA ไม่อนุมัติ ก็สามารถยื่นขอใหม่ได้ แต่ในกรณีที่ K-ETA ไม่อนุมัติ เพราะเหตุผลอื่นๆ นอกจากกรอกข้อมูลผิด จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ในกรณีนี้ แนะนําให้เข้าประเทศด้วยวีซ่า

 

Q31. ในสถานการณ์โควิด-19 ถ้าได้รับอนุญาต K-ETA ไม่จําเป็นต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19หรือคะ

A. ในสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจาก K-ETA แล้ว คุณยังตงต้องรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาด เช่น ใบรับรองผลตรวจ PCR เป็นผลลบค่ะ

 

Q32. วิธีการกรอกที่อยู่ในเกาหลี

A. เมื่อกรอกที่อยู่ จะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ มิใช้ภาษาเกาหลี เมื่อค้นหาที่อยู่ ในช่อง [Road name address] จะต้องกรอกชื่อถนนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยยกเว้นตัวเลข(หมายเลขอาคาร) มิใช่กรอกที่อยู่ทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอ K-ETA โปรดเข้าไปดูที่เมนู [Notice] >[Notice]> How to Apply for K-ETA and Make a Payment (ไฟล์แนบภาษาไทย) ในเว็บไซต์ทางการของ K-ETA

 

Q33. หากมีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่งทําอย่างไรคะ

A. หากท่านมีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่ง ให้กรอกสถานที่พักที่ท่านจะอยู่เป็นหลัก หากต้องการแก้ไขที่อยู่อาศัยในเกาหลีหลังจากได้รับอนุมัติจาก K-ETA สามารถทําแก้ไขที่ [K-ETA Application Results] - [Edit Information] ตรงบนเว็บไซต์ K-ETA ได้ตลอดเวลา

 

Q34. กรอกคํายื่นขอ K-ETA ใช้ภาษาอะไรคะ

A. สามารถยื่นขอ K-ETA ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

Q35. สอบถามเกี่ยวกับ K-ETA ได้ที่ไหนคะ

 

A. สามารถสอบถามเกี่ยวกับ K-ETA ทางออนไลน์ได้ที่เมนู <Questions> ในเว็บไซต์ K-ETA โดย 4 ภาษา (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, รัสเซีย) ค่ะ
 

ที่มาข้อมูล-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม