svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทช.ซาวด์เสียงประชาชน สร้างถนนสาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี 150 ล้าน

20 มิถุนายน 2565

ทช.เปิดรับฟังความเห็นภาคประชาชน ลุยสร้างขยายถนนสาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี วงเงิน 150 ล้านบาท ยึดประโยชน์คนในพื้นที่เป็นหลัก คาดก่อสร้างเสร็จปี 67 แก้รถติด หนุนรถไฟทางคู่สายลพบุรี – ปากน้ำโพ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.โดยสำนักก่อสร้างทาง จัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 150 ล้านบาท ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกเทศบาลตำบลป่าตาล ทต.ป่าตาล การประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ทช.ซาวด์เสียงประชาชน สร้างถนนสาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี 150 ล้าน

ขณะเดียวกันการประชุมในครั้งนี้มีนายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมพูดคุยกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในแนวเขตทางก่อสร้าง โดยมีนายวิษณุ เพชรวีระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง นายสามารถ เหลืองาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักก่อสร้างทาง นำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ทช.ซาวด์เสียงประชาชน สร้างถนนสาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี 150 ล้าน

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างโดยขยายความกว้างช่องจราจร ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้าง 2.50 - 3.50 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 จากวงเวียนพระนารายณ์มหาราช ไปสิ้นสุดที่บริเวณ กม.ที่ 2+752 วงเวียนพลร่มป่าหวาย รวมระยะทาง 2.752 กิโลเมตร คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณสายทาง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้เส้นทางรถไฟทางคู่สายลพบุรี – ปากน้ำโพ ในอนาคต