svasdssvasds

กรมวิชาการเกษตร เปิดจุดรับต้นกล้า "กัญชา กัญชง" ทั่วประเทศ อยากรู้ดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 มิ.ย. 2565 เวลา 20:25 น. 1.9k

เช็คที่นี่ กรมวิชาการเกษตร เปิดจุดรับต้นกล้า "กัญชา กัญชง" 1 ล้านต้น รวม 77 แห่งทั่วประเทศ จังหวัดไหน อยู่ที่ใด ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเบอร์ติดต่อได้เลย

จากโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ ของ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับกล้าพันธุ์ กัญชา พันธุ์ดี ได้ครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล หรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
 • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
 • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
 • รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด

**ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**​

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • สามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น ได้ที่ ลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธุ์กัญชา กัญชง  และสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้า กัญชา กัญชง ได้หลังลงทะเบียน 7 วัน 

 

ต่างจังหวัด

 • สามารถลงทะเบียนเพื่อรับต้นกล้า กัญชา กัญชง ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรตามวิชาการเกษตรใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 

 • 128 หมู่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 
 • โทร. 0 5468 2045

2.ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่    

 • 80 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
 • โทร. 0 5349 8536

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน    

 • 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
 • โทร. 0 5368 4377

4.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 • 205 หมู่ 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
 • โทร. 0 5452 0550, 08 1764 5882

5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง    

 • 204 หมู่ 6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
 • โทร.0 5420 9760, 08 6924 8880

6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

 • 65 หมู่ 6 ต.เเม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 • โทร. 0 5550 8987

7.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย    

 • 197 หมู่ที่ 3 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 
 • โทร. 0 5568 1384

8.ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 

 • 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 
 • โทร. 08 9272 0061

9.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

 • 144 หมู่ 1 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
 • โทร. 042 532 586

10.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

 • ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 • โทร. 042 747157

11.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 

 • หมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 
 • โทร. 0 4289 1199

12.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย    

 • ตู้ ปณ.9 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 
 • โทร. 0 4249 0936

13.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 

 • 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 
 • โทร.0 4389 1338

14.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

 • ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 • โทร. 0 4375 8127

15.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ    

 • ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 
 • โทร. 0 4581 4581

16.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ    

 • 172 หมู่ 3 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 
 • โทร. 0 4552 5756

17.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์    

 • 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 • โทร.08 9946 7711

18.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 

 •  222 หมู่ 6 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
 • โทร. 0 4575 6816-7

19.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด    

 • 401 หมู่ที่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
 • โทร. 0 4362 4161

20.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  

 •  268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 
 • โทร. 0 4595 9669, 0 4521 0422

21.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์    

 • ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
 • โทร.0 5624 1019

22.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม    

 • 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140    
 • โทร. 0 3435 1486

23.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี    

 • เลขที่ 3 หมู่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
 • โทร. 0 3455 2036 - 7

24.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  

 • 133 หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  
 • โทร.0 3224 0959

25.ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

26.ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

27.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7    

 • 126 หมู่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  
 • โทร. 0 7725 9445

28.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

29.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

30.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

31.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช

32.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

33.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

34.ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

35.ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

 • เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
 • โทร. 0 5317 0100

36.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

 • ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
 • 0 5531 3127

37.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

 • เลขที่ 43 หมู่ 6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 
 • โทร.0 5547 9840

38.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

 • เลขที่ 13 หมู่ 6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
 • โทร. 0 5699 0035, 0 5699 0041

39.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 

 • เลขที่ 231 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 
 • โทร.0 4221 9915, 08 6450 7503

40.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 

 • ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 
 • โทร. 09 1834 2867

41.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

 • เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
 • โทร.0 4261 1439

42.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น    

 • เลขที่ 343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260  
 • โทร. 0 4326 2380, 0 4326 1504

43.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา    

 • เลขที่ 196 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 
 • โทร.0 4400 9967 - 8

44.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  

 • เลขที่ 79 หมู่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
 • โทร. 09 9029 9620

45.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี    

 • เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
 • โทร. 0 2520 5149

46.ศูนย์บริการกัญชง กัญชา    

 • เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    1174

47.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี    

 • เลขที่ 176 หมู่ 5 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี    
 • โทร. 0 5651 0752

48.ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท    

 • เลขที่ 522 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150    
 • โทร. 0 5640 5080

49.ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

 • เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160  
 • โทร. 0 3552 8255

50.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี    

 • เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120    
 • โทร. 0 3277 2853


51.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา    

 • เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 
 • โทร.0 3813 6259

52.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี    

 • เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 
 • โทร.0 3721 0261

53.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 

 • เลขที่ 35 หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150  
 • โทร.08 2217 2860

54.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 

 • ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
 • โทร. 0 7569 4217

55.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา    

 • เลขที่ 52 หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
 • โทร. 0 7646 1180, 0 7646 1180

56.ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา    

 • เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 • โทร. 08 9733 8823

57.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

 • หมู่ 1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 
 • โทร.0 7365 1160

58.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา    

 • เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 • โทร. 0 7327 4451

59.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

 • ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • โทร. 0 2580 7355

60.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน    

 • 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 
 • โทร. 0 5309 3361

61.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

 • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 • โทร. 0 5570 5046

62.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 

 • 679 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
 • โทร. 0 5448 2355

63.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู    

 • 65/14 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  
 • โทร.0 4231 6701-2

64.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

 • 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  
 • โทร. 0 4249 0712, 0 4249 0713

65.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 • ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
 • โทร.0 3951 1589

66.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 • 200/10 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 • โทร.0 3846 7254

67.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

 • ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
 • โทร. 0 3742 5037

68.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 • 16/1 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
 • โทร. 0 3641 1008

69.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 • 1/333 ถนนสันคูเมือง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
 • โทร. 0 3731 1300, 0 3731 2557

70.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี    

 • 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
 • โทร. 0 3621 1052 , 0 3621 2842

71.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 •  5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทร. 0 3524 3702

72.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง    

 • 50 ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
 • โทร.0 3566 1021

73.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี    

 • 31/4 หมู่6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 • โทร. 0 3652 1336

74.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ    

 • 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
 • โทร. 0 2183 1012 - 15

75.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

 • 18/1 ซอยบางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
 • โทร. 0 3471 1517, 0 3471 2747

76.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร        

77.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        

ที่มา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด