กัญชาเสรี อนุทิน เพิ่งตื่น! ออกประกาศห้าม "คนท้อง-เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี" ใช้

16 มิ.ย. 2565 | 09:15 น.

เพิ่งตื่น "อนุทิน" ลงนามออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

16 มิถุนายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร โดยสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

1.ให้กัญชาที่เป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม

2.ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประโยชน์กัญชาได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ
  • การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
  •  การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

3.ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของตน

4.ให้ประกาศมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า

 

วันนี้ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามที่กรมการแพทย์ไทยฯ เสนอเพื่อ แก้ไขข้อวิตกกังวล กฎหมายนี้จะกำหนดให้ใช้กัญชาได้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชนไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ หากไม่มีแพทย์อนุญาต

นอกจากนี้ยังกำหนด ห้ามใช้ สูบ ใช้เสพในที่สาธารณะจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุขทั้งระดับท้องถิ่นใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

โดยก่อนหน้านี้ กรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวงฯ เพื่อกำหนดให้กลิ่นและควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญ และได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 แต่เพื่อลดความเป็นห่วงของประชาชน ก็ต้องลงนามให้กัญชาเป็นพืชชสมุนไพรควบคุมด้วย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจ เราวางแผน และเดินหน้าควบคุมการใช้อย่างเป็นระบบ ขอย้ำว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถ้าใช้กันอย่างถูกต้องตามกฎกรอบที่วางไว้ ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น แต่นี่กลับพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปควบคุม

 

กัญชาเสรี อนุทิน เพิ่งตื่น! ออกประกาศห้าม \"คนท้อง-เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี\" ใช้