เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เช็คขั้นตอน-เงื่อนไขลงทะเบียน ได้สิทธิอะไรบ้าง

07 มิ.ย. 2565 | 02:30 น.

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 4 เข้า ครม.สัปดาห์นี้ มาเช็คขั้นตอน-เงื่อนไขลงทะเบียน พร้อมสิทธิที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิแล้ว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภายในสัปดาห์นี้จะเสนอในที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการ  หากมีมติเห็นชอบก็จะดำเนินการทันที

ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ นี้จะใช้วงเงินเดิมที่เหลือของโครงการ โดยสิ้นสุดดำเนินโครงการในเดือนกันยายน 2565 และกำลังพิจารณาขยายไปถึงตุลาคม 2565

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย

 • จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 (กำลังพิจารณาขยายไปถึงตุลาคม 2565)
 • ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ใช้วงเงินเดิมที่เหลือของโครงการ

 

ได้สิทธิอะไรบ้าง

 • ขยายเวลาให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565
 • จำนวนสิทธิในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,500,000 สิทธิ

 

เงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกัน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

 

วิธีลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน"

ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ

 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เยืนยันตัวตนภาพใบหน้าของผู้สมัคร
 • จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ Voucher สำหรับเช็คอินโรงแรม

 

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

 • เคยลงทะเบียนในเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 มาแล้ว แต่ไม่เคยใช้สิทธิ
 • จะต้องยืนยันสิทธิอีกครั้ง โดยจำนวนสิทธิจากที่เคยให้คนละ 15 สิทธิ (ห้อง) ภายใต้เฟส 4 จะเหลือ 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และยังมีจำนวนสิทธิคงเหลือไม่ถึง 15 สิทธิ เช่น เคยใช้ไปแล้ว 1 สิทธิ, 2 สิทธิ หรือ 5 สิทธิก็แล้ว
 • ต้องยืนยันสิทธิ โดยจำนวนสิทธิจะถูกรีเซ็ตใหม่ให้ได้รับ 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิหมดแล้วทั้ง 15 สิทธิในเฟส 1-3 ลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ในเฟส 4 ได้อีก 10 สิทธิ
 • จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 23 พ.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.