เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ เข้าครม.สัปดาห์หน้า

04 มิ.ย. 2565 | 22:34 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยายอีก 1.5 ล้านสิทธิ และโครงการทัวร์เที่ยวไทย เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม. สัปดาห์หน้าอีกครั้งเพื่อเห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ไปเป็นที่เรียบร้อย และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติศบศ.ไปเสร็จสิ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ล่าสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 มีความคืบหน้าอีกครั้ง และน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รอโครงการนี้  

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการประชุมครม. สัปดาห์หน้า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และทัวร์เที่ยวไทย ให้กับที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการ และน่าจะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ทันทีภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ 

 

ทั้งนี้เชื่อว่าการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว 

สำหรับการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และทัวร์เที่ยวไทยนั้น ตามมติ ศบศ. ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการ ดังนี้ 


โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 

  • จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ 
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 (กำลังพิจารณาขยายไปถึงตุลาคม 2565)
  • ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
  • ใช้วงเงินเดิมที่เหลือของโครงการ

 

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

  • จำนวนสิทธิที่เหลือ 134,455 สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565)
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 (กำลังพิจารณาขยายไปถึงตุลาคม 2565)
  • ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
  • ใช้วงเงินเดิมที่เหลือของโครงการ

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ก่อนหน้านี้ที่ประชุม ศบศ. ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณษรายละเอียด ดังนี้

  • แนวทางการปรับเงื่อนการเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  • ปรับเงื่อนไข หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยใหม่ เพื่อให้มีผู้สนในเข้าร่วม ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นด้วย