svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI  ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

30 พฤษภาคม 2565

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI  กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่อย่างกว้างขวาง

"ทุเรียนนนท์" เป็นสินค้า GI ไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ และในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า กรมฯได้ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สานต่อความสำเร็จจากโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทย เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน เดินหน้าคัดสรรสินค้าเกษตรผลไม้ GI ไทย

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ส่งตรงจากสวนขึ้นสู่ “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market” ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง ล่าสุด กรมฯ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ลงพื้นที่สวนทุเรียนนนท์ คัดทุเรียนพันธุ์เม็ดในยายปรางที่มีรสชาติหวาน มัน หอม อร่อย และเปิดราคาขายที่กิโลกรัมละ 2,300 บาท

 

 

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

 “ทุเรียนนนท์เป็นสินค้า GI ไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ และในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เพราะพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ GI “ทุเรียนนนท์” จำกัดเฉพาะอำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด ของจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ส่งผลให้ทุเรียนนนท์กลายเป็นของดี ของหายาก ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการผลักดันการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนมากกว่า 20 ล้านบาท/ปี”

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ด้าน นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการจัดหาแหล่งและพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรกร ชุมชนในท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จริงใจ Farmers’ Market มีความตั้งใจร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าคุณภาพจากท้องถิ่น

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร

มาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้ง 30 สาขาแล้ว เรายังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ที่มีสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ที่มีศักยภาพ ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างกว้างขวาง

“ทุเรียนนนท์” ของดีสินค้า GI   ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกร