svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมวิชาการเกษตร” ยึดทุเรียน 8 พันต้น เตรียมขนออกนอกประเทศ

27 พฤษภาคม 2565

ด่านตรวจพืชช่องเม็ก จับมือ ด่านศุลกากรช่องเม็ก จับผู้ต้องสงสัยเตรียมขนต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง พืชสงวนของไทย 8 พันต้น มูลค่ากว่า 2 แสนบาทออกนอกประเทศ ยึดของกลาง ระบุมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 4 พันบาท

 

ระพีภัทร จันทรศรีวงศ์

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ตามที่นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบส่งออกพืชสงวน ตาม พรบ.พันธุ์พืช ของไทย  ล่าสุดนายตรวจพืช ด่านตรวจพืชช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี  กรมวิชาการเกษตร  ได้รับเบาะแส จากพลเมืองดีว่า จะมีการลักลอบนำพืชสงวนของไทยส่งออกนอกราชอาณาจักร จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับด่านศุลกากรช่องเม็กร่วมกันเข้าตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งบริเวณจุดตรวจรถยนต์และสินค้าขาออก ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซึ่งจอดอยู่ในพื้นที่ขาออก

 

“กรมวิชาการเกษตร” ยึดทุเรียน 8 พันต้น เตรียมขนออกนอกประเทศ

คณะเจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจสอบรถยนต์บรรทุกดังกล่าว พบต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนอยู่หลังรถยนต์บรรทุก จึงได้ควบคุมตัวผู้ขับรถดังกล่าว มายังด่านศุลกากรช่องเม็ก ซึ่งจากการตรวจค้นพบต้นกล้าพันธุ์พืชสงวน คือ ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง จำนวน 8,000 ต้น คิดเป็นมูลค่า 240,000 บาท  (ต้นละ 30 บาท) จึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องสงสัยทราบว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกพืชสงวน

 

 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  และเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลองหรือวิจัยในทางราชการเท่านั้น  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  โดยได้นำส่งผู้ต้องสงสัยให้พนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป  และได้ยึดของกลางที่เป็นพืชสงวนทั้งหมดไว้ในความดูแลของด่านศุลกากรหนองคายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดต่อไป

“กรมวิชาการเกษตร” ยึดทุเรียน 8 พันต้น เตรียมขนออกนอกประเทศ

“การจับกุมครั้งนี้ ได้แจ้งข้อหาให้ผู้ถูกจับกุมทราบว่าผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชฯ  ฐานความผิดพยายามส่งออกพืชสงวนของไทย  โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามกฏหมายนั้นรัฐมนตรีจะมีอำนาจอนุญาตให้ส่งออกพืชสงวนได้เฉพาะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยเท่านั้น “

“กรมวิชาการเกษตร” ยึดทุเรียน 8 พันต้น เตรียมขนออกนอกประเทศ

นายระพีภัทร์  กล่าวว่า  ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518ฯ กำหนดพืชสงวนไว้ทั้งหมด 11 ชนิด ทุเรียน  องุ่น ลิ้นจี่ มะพร้าว มะขาม ส้มโอ ลำไย ทองเครือ กวาวเครือ สละ และสับปะรด ซึ่งหากมีการลักลอบส่งออกพันธุ์พืชสงวนของไทยเหล่านี้ออกไปขยายพันธุ์ในประเทศอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงอย่างมาก  ดังนั้นหากผู้ใดทราบเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ

 

“กรมวิชาการเกษตร” ยึดทุเรียน 8 พันต้น เตรียมขนออกนอกประเทศ