svasdssvasds

เปิดผับบาร์1มิ.ย. "นักดนตรี นักเที่ยว พนักงานร้าน" ต้องเตรียมตัวยังไง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ค. 2565 เวลา 17:30 น. 1.4k

ตรวจสอบ มาตรการการคลายล็อก เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด สถานบริการ สถานบันเทิง 1มิ.ย.65  นักร้อง นักดนตรี นักเที่ยว ผู้ประกอบการเจ้าของร้าน พนักงานในร้านต้องเตรียมตัวอย่างไร อ่านได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการการคลายล็อกดาวน์รอบล่าสุด ตามมติศบค.เมื่อ 20 พ.ค.65 ในการอนุญาตให้เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด สถานบริการ สถานบันเทิง วันที่ 1มิ.ย.65 เป็นต้นไป เฉพาะในโซนสีโควิดพื้นที่สีเขียว และสีฟ้า


ซึ่งหลายคนก็ตั้งต่ารอการกลับมาเปิดให้บริการของสถานบันเทิง และมีคำถามเข้ามาว่า ในส่วนของ นักร้อง นักดนตรี นักเที่ยว เจ้าของร้าน พนักงานในร้าน และการตกแต่งเตรียมร้าน ต้องทำตัวอย่างไรบ้าง นั้น

เปิดผับบาร์1มิ.ย. "นักดนตรี นักเที่ยว พนักงานร้าน" ต้องเตรียมตัวยังไง

จากการตรวจสอบมติศบค. มีมาตรการระบุเอาไว้ดังนี้ 

มาตรการสําหรับสถานประกอบการ 

 • สถานบริการฯ ที่จะเปิดดําเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทําการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop cOVIE 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ตลอดจนควบคุมกํากับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 • กระทรวงมหาดไทย กทม. กระทรวงสาธารณสุขและ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกํากับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาตให้เปิดดําเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการ
 • และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. 
 • จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการกําหนด 
 • มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม 
 • จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่า เป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

เปิดผับบาร์1มิ.ย. "นักดนตรี นักเที่ยว พนักงานร้าน" ต้องเตรียมตัวยังไง

มาตรการสําหรับผู้ให้บริการ 

 • พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น 
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ App.อื่น ๆ 
 • ตรวจพนักงานทุกคนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน และ เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง 
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)


มาตรการสําหรับผู้รับบริการ 

 • ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น 
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP) 
 • ประชากรกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ / 7 โรคเสี่ยง) แนะนํา ให้ “ งดหรือเลี่ยง” การเข้ารับบริการ

 

เปิดผับบาร์1มิ.ย. "นักดนตรี นักเที่ยว พนักงานร้าน" ต้องเตรียมตัวยังไง เปิดผับบาร์1มิ.ย. "นักดนตรี นักเที่ยว พนักงานร้าน" ต้องเตรียมตัวยังไง

แท็กที่เกี่ยวข้อง