svasdssvasds

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ค. 2565 เวลา 8:26 น. 1.8k

ตรวจสอบ มาตรการคลายล็อกสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด พื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว มีกี่จังหวัด ในการปรับโซนสีโควิดล่าสุด เริ่ม 1 มิ.ย. 65 

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมติศบค. ที่มีการออกมาตรการคลายล็อก หรือ ผ่อนคลายให้กับ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด เฉพาะในพื้นที่ พื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า ในการปรับโซนสีโควิดล่าสุด ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 65 หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

 

ทั้งนี้มีประชาชน สอบถามเข้ามาว่า พื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว มีกี่จังหวัด และมีมาตรการคลายล็อกอะไรบ้าง นั้น 

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

จากการตรวจสอบมติศบค.ชุดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ระบุว่าถึงการปรับเปลี่ยนการแบ่งโซนสีโควิดล่าสุด เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 โดยในส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว มีทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้ 

 1. จังหวัดชัยนาท
 2. จังหวัดตราด
 3. จังหวัดนครพนม
 4. จังหวัดน่าน
 5. จังหวัดบุรีรัมย์
 6. จังหวัดพิจิตร
 7. จังหวัดอ่างทอง
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดยโสธร
 10. จังหวัดลําปาง
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. จังหวัดสุรินทร์
 13. จังหวัดอุดรธานี
 14. จังหวัดอํานาจเจริญ 

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

มาตรการคลายล็อกพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีดังนี้

 • อนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กําหนด
 • การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี 
 • คงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. 
 • จํากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting 
 • อนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดําเนินการได้ตามปกติโดยไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าชม 
 • ให้ศปก.ศบค. ศปม. ศบค.มท. ศปก.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกํากับติดตามมาตรการที่กําหนด 
 • - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตรวจประเมินสถานบริการฯ ร้านอาหาร และกํากับติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

คลายล็อก พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว มีกี่จังหวัดในโซนสีโควิด เริ่ม1มิ.ย.65 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด