svasdssvasds

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ค. 2565 เวลา 22:30 น.

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา  ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน คุมปาล์มราคาดิ่ง ลุยวางมาตรการสร้างสมดุลหลังราคาปาล์มลดลงเหลือ กก.ละ 8 บาท 

แหล่งข่าวจากที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2565 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาเห็นชอบเรื่องแนวทางบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มตามที่กรมการค้าภายในเสนอ ให้มีกลไกในการบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์มให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน

โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ภายใต้ กนป. ซึ่งจะมีองค์ประกอบจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายในส่วนของภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามสถานการณ์

 

และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ มีหน้าที่และอำนาจในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดและกำหนดมาตรการ แนวทางดำเนินการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสมดุลน้ำมันปาล์ม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะต้องนำเสนอรายงานสถานการณ์น้ำมันปาล์มทุก 7 วัน

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา  ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน

พร้อมกันนี้ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กนป. แทนที่จะหมดวาระลง วันที่ 8 ต.ค. 2565  ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอ ซึ่งประธานได้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วโดยการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ กนป.เคยประชุมเมื่อปี 2563 ดำเนินการได้

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา  ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน

และเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. ปี 2565 จำนวน 7 คน โดยมี พล.อ.ธรรมศักดิ์ วิชารยะ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน กำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้ง 

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา  ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน

สำหรับสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายปาล์มน้ำมัน ปี 2564/2565 ล่าสุด คาดว่าไทยจะมีผลผลิต 17.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.70% จากปี 2564/2565 ที่มีปริมาณ 16.80 ล้านตัน ทั้งคิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ 3.17 แสนตัน เนื่องจากปริมาณฝนดี ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นส่งผลดีต่อเกษตรกร

กนป.เคาะ ตั้ง “วัฒนศักย์ ”แก้ปัญหา  ปาล์มทั้งระบบรายงานทุก7วัน

โดยคาดว่าในเดือน พ.ค.นี้จะมีผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาด 1.7 ล้านตัน และเดือน มิ.ย.จะมีผลผลิต 1.66 ล้านตัน ส่วนปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเดือน เม.ย.ล่าสุดคงเหลือ 1.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค.ที่มี 1.7 แสนตัน

สถานการณ์ราคาผลปาล์มล่าสุด หลังจากอินโดนีเซียกลับมาส่งออก ราคาผลปาล์มไปเฉลี่ยที่ กก.ละ 8.00-9.80 บาท แม้ว่าจะปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เคยไปนิวไฮทะลุ 13 บาท แต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับราคาที่เพิ่มขึ้น 2 บาทจากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 29% เช่นเดียวกันกับน้ำมันปาล์มดิบที่ราคา กก.ละ 52-53 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท จากปี 2564 ที่ราคา 37.99 บาท หรือเพิ่มขึ้น 38% แต่หากเทียบกับราคาน้ำมันซีพีโอมาเลเซีย ที่จำหน่าย กก.ละ 55.94 บาทก็ยังต่ำ ส่วนราคาน้ำมันปาล์มขวดรัฐบาลยังขอให้ตรึงราคาที่ 65-68 บาทต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด