“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มใช้ประโยชน์ RCEP ร่วมกัน

21 พฤษภาคม 2565

“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่ม ใช้ประโยชน์ RCEP ร่วมกัน โชว์ส่งออกปี 64 ไปญี่ปุ่นโต 20% กว่า 8.74 แสนล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการหารือทวิภาคี (Bilateral discussions)กับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น  ได้การค้าญี่ปุ่นเข้าพบตนเพื่อหารือระดับทวิภาคี โดยมูลค่าการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในปี 2564 มีมูลค่าร่วมกัน 60,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.123  ล้านล้านบาท ญี่ปุ่นถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 2 ของไทยรองจากจีน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตัวเลขการส่งของไทยไปญี่ปุ่นปี 2564 มีมูลค่าคิดเป็น 24,985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.74 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 20% สินค้าที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นสำคัญ เช่น รถยนต์ ไก่แปรรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สำหรับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย ถือว่าญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นลำดับที่หนึ่งในประเทศไทย มีด้วยกันทั้งสิ้นกว่า 6,000 บริษัท

“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มใช้ประโยชน์ RCEP ร่วมกัน

ประเด็นที่หยิบยกมาหารือมีด้วยกัน 3 ประเด็น 1.รัฐมนตรีญี่ปุ่นแจ้งให้ทราบเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนระหว่างเอเชียกับญี่ปุ่น เพื่ออนาคตหรือที่เรียกว่านโยบาย Japan Investing for the Future ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นนโยบายที่ญี่ปุ่นต้องการเข้ามาร่วมลงทุนกับภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ญี่ปุ่นต้องการเข้ามาลงทุนร่วมกับประเทศในเอเชียคือประเทศไทย

โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่ใช้นวัตกรรม ซึ่งได้เรียนให้รัฐมนตรีญี่ปุ่นได้รับทราบว่าประเทศไทยมีความประสงค์ที่ต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น แม้จะลงทุนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว รวมทั้งมาร่วมทุนกับนักลงทุนไทยมากขึ้น และขณะเดียวกันก็ขอให้ช่วยดูแลนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในญี่ปุ่นซึ่งมีมากกว่า 30 ราย ที่เป็นรายสำคัญในปัจจุบัน

“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มใช้ประโยชน์ RCEP ร่วมกัน

2. ช่วงที่ไทยเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP จนทำให้ RCEPประสบความสำเร็จ นำไปสู่การบังคับใช้ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนและทางญี่ปุ่นแจ้งว่า ผลของ RCEP ทำให้ญี่ปุ่นสามารถส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารสำเร็จรูป โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ RCEP ได้มากประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก RCEP ได้ในหลายสินค้า เช่น อาหาร สิ่งทอ เป็นต้นโดยเฉพาะอาหารและสิ่งทอที่เราส่งไปญี่ปุ่นและได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งเห็นพ้องกันทั้งสองประเทศ ว่าจะใช้สิทธิประโยชน์ RCEPให้มากขึ้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในกลุ่มประเทศ RCEP 15 ประเทศ

“จุรินทร์” ชวนญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มใช้ประโยชน์ RCEP ร่วมกัน

3. เรื่องประเด็นอินโด-แปซิฟิก ญี่ปุ่นแสดงความยินดีที่ไทยได้แจ้งความจำนงเข้าร่วมนับหนึ่งการเจรจา กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกต่อไปในอนาคต