svasdssvasds

"กนอ."ชูนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ค. 2565 เวลา 7:00 น.

"กนอ."ชูนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดสัมมนา Inspiring Innovation จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 กนอ.จัดประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

 

โดยโครงการด้านนวัตกรรมของ กนอ.จะได้รับการพัฒนาแนวคิดไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

 

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง โครงการ Vertical Industrial Area เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกอบการยุคใหม่

 

ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่มีความต้องการใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมที่สะดวกทันสมัย ต้องการพื้นที่น้อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตจากอุตสาหกรรม New S-Curve เป็นต้น

นายวีริศ กล่าวอีกว่า กนอ.ได้ยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

 

เพื่อเป็นมาตรฐานในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่งให้มีความเหมาะสม อำนวยความสะดวกและดึงดูดผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

 

กนอ.ชูนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

 

“การพัฒนาด้านนวัตกรรมของ กนอ. เน้นยกระดับองค์กร สร้างทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนยุคใหม่ โดยมีการจัดประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสร้างแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (Idea Seed) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว (Innovation in Action) และรางวัลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก คือ การปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม (Process Improvement)” 

 

อย่างไรก็ดี กนอ. ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดในการให้บริการกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ผ่านการจัดสัมนา “Inspiring Innovation : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด 

 

  • สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมตั้งแต่วิธีคิดและการปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการทำงานส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร 

 

  • กำหนดให้นวัตกรรมอยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กร และดำเนินงานตามเป้าหมาย

 

  • สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กร 

 

  • ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่ายในองค์กร เพื่อให้ความคิดพัฒนาไปสู่การเป็นผลงาน 

 

  • การสร้างนวัตกรรมองค์กร

 

  • การขยายผลงานด้านนวัตกรรมสู่กลุ่มลูกค้า 

 

  • การพัฒนานวัตกรรมให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้และตอบสนองการใช้งานในเชิงพาณิชย์
     

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด