“ซีพีเอฟ” ติดทำเนียบ Forbes 2,000 บริษัทมหาชนขนาดใหญ่สุดในโลก

14 พ.ค. 2565 | 11:59 น.

"ซีพีเอฟ" ติดอันดับทำเนียบ Forbes Global 2,000 บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 14 บริษัทไทยที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้รับการจัดอันดับบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 บริษัท ประจำปี 2565 ของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes 2022 Global 2000 The World’s Largest Public Companies) ในอันดับที่ 1471

 

ด้วยรายได้ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำไร 388 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินทรัพย์ 2.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าตลาด: 5.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนการเป็นบริษัท​มหาชนและผู้ผลิตอาหารขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ สร้างความต่อเนื่องในการผลิต ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

“ซีพีเอฟ” ติดทำเนียบ Forbes 2,000 บริษัทมหาชนขนาดใหญ่สุดในโลก

 

สำหรับซีพีเอฟ เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จําแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการช่องทางการจำหน่ายอาหารและร้านอาหาร

 

“ซีพีเอฟ” ติดทำเนียบ Forbes 2,000 บริษัทมหาชนขนาดใหญ่สุดในโลก

 

กิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศ

 

ส่วนกิจการต่างประเทศ ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารใน 16 ประเทศ ได้แก่ จีน รวมถึงสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เวียดนาม อังกฤษ อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา รัสเซีย ตุรกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เบลเยียม ศรีลังกา โปแลนด์ และร่วมทุนในแคนาดา และบราซิล