ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

13 พฤษภาคม 2565

สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทำการถ่ายทอดสด "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2565" เนื่องในวันพืชมงคล จากมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 13พ.ค. 2565 เป็น "วันพืชมงคล 2565" ซึ่งสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทำการถ่ายทอดสด "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 

โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการป้องกันโควิด ดังนี้ 

 • ลดจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพิธีลง 50% 
 • มีการเว้นระยะห่าง
 • ตรวจคัดกรองโรคในวันงานอย่างเคร่งครัด
 • งดโปรยแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีฯ แต่แจกผ่านการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ (ปิดการลงทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 8 พ.ค. 2565)

ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนรับชม การถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

 

ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19  ที่ปีนี้ประกาศลดจำนวนผู้เข้าร่วมลง 50%

 

รับชมการถ่ายทอดสด Click ที่นี่ หรือ คลิกที่รูปด้านล่าง

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีหลักๆ คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

 

พระราชพิธีพืชมงคล

 • เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว, ข้าวเหนียว, ข้างฟ่าง, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, เผือก, มัน เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย อุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 • เป็นพิธีเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าว เพื่อเป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูก ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร 

การเสี่ยงทายผ้านุ่ง และพระโคเสี่ยงทาย

 

ในพระราชพิธีฯ แต่ละปี จะมีการ "พยากรณ์" ความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของปีนั้นๆ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกพระยาแรกนาจะเสี่ยงทายจากผ้านุ่งแต่งกาย โดยเลือกหยิบจากผ้าลาย 3 ผืน คือ

 • สี่คืบ
 • ห้าคืบ
 • หกคืบ

 

ช่วงที่สอง เป็นการเสี่ยงทายจากอาหารเลี้ยงพระโค 7 อย่าง คือ

 1. ข้าวเปลือก
 2. ข้าวโพด
 3. ถั่วเขียว
 4. งา
 5. เหล้า
 6. น้ำ
 7. หญ้า

 

โดยผลคำทายขึ้นอยู่กับความยาวของผ้าที่สุ่มเลือก และอาหารที่พระโคเลือกกิน มีดังนี้

 

ถ้าหยิบผ้าได้สี่คืบ

 • น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหาย ได้ผลไม่เต็มที่

 

ถ้าหยิบได้ผ้าห้าคืบ

 • น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

ถ้าหยิบได้ผ้าหกคืบ

 • น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหาย ได้ผลไม่เต็มที่

 

ถ้าพระโคกินข้าว,ข้าวโพด

 • ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

 

ถ้าพระโคกินถั่ว,งา

 • ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

ถ้าพระโคกินน้ำ,หญ้า

 • น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

 

ถ้าพระโคกินเหล้า

 • การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง