svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คำนวณเงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 ww.sso.go.th เช็ควิธีคำนวณดูเลย

12 พฤษภาคม 2565

คำนวณเงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 เช็ควิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ www.sso.go.th ตรวจสอรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

คำนวณเงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 หลัง คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ ปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีเงินชราภาพ ให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน

 

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินชราภาบางส่วนออกมาใช้โดยสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน (ขอเลือก ขอคืน และขอกู้) รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น

 

แม้ ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานประกันสังคม ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ถัดจากนั้นนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.. นำเสอนความเห็นชอบต่อสภาพผู้แทนราษฎร คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2566

 

สำหรับวิธีคำนวณคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 มีดังนี้

  • เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ  20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

สูตรคำนวณ (กรณีจ่ายครบ 180 เดือน)

  • 20 x 15,000/100 เท่ากับ 3,000 บาท

 

สูตรคำนวณ (กรณีเกิน 180 เดือน)

  • 20+(1.5xจำนวนปี)/100x15,000

 

 

คำนวณเงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33

 

ตารางเช็คเงินสมทบเงินบำนาญ

ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ (ปี)

 

  • 15-20 ปี  ร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%)  20.00-27.50  จำนวนเงิน 3,000-4,125 บาท/เดือน
  • 21-25 ปี ร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%)  29.00-35.00  จำนวนเงิน 4,350-5,250 บาท/เดือน
  • 26-30 ปี ร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%)  36.50 - 42.50  จำนวนเงิน 5,475 -6,375บาท/เดือน
  • 31-35 ปี ร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (%)  44.00 – 50.00  จำนวนเงิน 6,600  -7,500 บาท/เดือน

 

 

คำนวณเงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33

ขั้นตอนเช็คยอดเงินสะสมดังนี้

 

ขั้นตอนการเช็กยอดเงิน

 

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก 

2. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน 

3. สำหรับคนที่เข้าเว็บนี้ครั้งแรกต้องทำการสมัครสมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสการยืนยันตัวตน 

4. ล็อคอินเข้าระบบและเลือกผู้ประกันตน 

5. เข้าสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงรายละเอียดของผู้ประกันตน 

6. คลิก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ” จะแสดงข้อมูลปีล่าสุด และจะปรากฏจำนวนเงินที่เรานำส่งแต่ละเดือน

7. เกษียณอายุการทำงาน คุณจะได้เงิน “ช่วยเหลือเมื่อชราภาพ” คืน ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ ให้คลิกที่ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ”.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม