ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 เช็คราคาทองแท่ง ทองรูปพรรณ ดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 10:00 น. 115.6k

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 24 /5/2565 เช็คราคาทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาเท่าไหร่ ดูรายละเอียดครบจบที่นี่

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 24 /5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา เวลา 13:04 น.ครั้งที่ 3   ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,ุ900  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,000 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,364.92 บาท
 • ขายออกบาทละ 30,500 บาท
 • ราคาทอง 1 สลึง  ราคา 7,500 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 15,000 บาท  รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,500 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท 30,00 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,500 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 23 /5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 15:25 น. ครั้งที่ 2  ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท  รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,ุ050  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,150 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,516.52 บาท
 • ขายออกบาทละ 30,650 บาท
 • ราคาทอง 1 สลึง  ราคา 7,538 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 8,038 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 15,075 บาท  รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,575 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท 30,150 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,650 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 22/5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 09.18 น. ครั้งที่ 1 เพิ่มขึ้น 100 บาท ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุเพราะวันนี้หยุดซื้อ-ขาย รายละเอียดราคาทองแท่ง และ รูปพรรณ ดังนี้

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,ุ000  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,100 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,455.88.บาท
 • ขายออกบาทละ 30,600 บาท
 • ราคาทอง 1 สลึง  ราคา 7,525 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 8,025 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท 30,100 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,600 บาท


 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 21/5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 09.18 น. ครั้งที่ 1 เพิ่มขึ้น 100 บาท

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 30,ุ000  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,100 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,455.88.บาท
 • ขายออกบาทละ 30,600 บาท
 • ราคาทอง 1 สลึง  ราคา 7,525 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 8,025 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท 30,100 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,600 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 20/5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 14:38 น. ครั้งที่ 3 ลดลง  50 บาท

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,ุ900  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,000 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,364.92 บาท
 • ขายออกบาทละ 30,500 บาท

 

ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ  1 สลึงวันนี้ง

 •  ราคาทองอยู่ที่ 7,500 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 8,000  บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 19/5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 1ุ6:14 น. ครั้งที่  3 เพิ่มขึ้น  50 บาท

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,ุ800  บาท
 • ขายออกบาทละ 29,900 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,258.80 บาท
 • ขายออกบาทละ 30,400 บาท

 

ราคาทอง 1 บาท วันนี้ 2565 ประจำวันที่ 18/5/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 16.37 น. ครั้งที่ 5  ปิดตลาดบวกเพิ่มขึ้น 50 บาท

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,ุ700  บาท
 • ขายออกบาทละ 29,800 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,167.84 บาท
 • ขายออกบาทละ 30,300 บาท

 

 

ราคาทองวันนี้ 17/5/2565 สมาคมค้าทองคำ  ครั้งที่  2  เวลา 14.47  น. ราคาเพิ่มขึ้น 50 บาท 

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,800  บาท
 • ขายออกบาทละ 29,900 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,258.80  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,400 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565  ราคา 29,900 บาท รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น  30,400 บาท 

ราคาทองวันนี้ 16/5/2565 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.58 น. ราคาลดลง 50 บาท ทองคำแท่งหลุด 30,000 บาท ล่าสุด ราคาทองครั้งที่ 9  ณ เวลา 16.34 น. เพิ่มขึ้น 50 บาท 

ทองแท่ง 96.5%

 • รับซื้อบาทละ 29,700  บาท
 • ขายออกบาทละ 29,800 บาท

ทองรูปพรรณ

 • รับซื้อบาทละ 29,167.84  บาท
 • ขายออกบาทละ 30,300 บาท

ขณะที่ราคาทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้ 16/5/2565

 • ราคาอยู่ที่ 29,800 บาท
 • ค่ากำเหน็จ 500 บาท
 • รวมทั้งสิ้น 30,300 บาท

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565  ประจำวันที่ 15/5/2565  ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ราคาทองรูปพรรณ ราคา 29,900 บาท  รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 30,400 บาท

 

ราคาทอง 1 บาทวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 14/5/2565 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาปรับตัวลดลง 150 บาท ครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 

 • รับซื้อ 29,800 บาท
 • ขายออก 29,900 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%

 • รับซื้อ 29,258.80 บาท
 • ขายออก 30,400 บาท

ส่วนราคาทอง 1 บาท วันนี้ 

 • ราคาทองรูปพรรณ ราคา 29,900 บาท  รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 30,400 บาท

 

ที่มา: สมาคมค้าทองคำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง