สรุป กทม.ออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการติดเชื้อโควิด 19 เช็ครายละเอียดดูเลย

02 พ.ค. 2565 | 22:05 น.

สรุป กทม.ออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการติดเชื้อโควิด 19 เช็ครายละเอียดสำหรับสถานประกอบการและธุรกิจประกอบการมีอะไรบ้างดูเลย

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ 1 พฤษภาคม 2565  กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 โดยมีใจความสำคัญระบุ ว่า  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอยู่ในระดับที่เพียงพอ

 

ดังนั้น กทม. ได้ออกคำสั่งมาตการผ่อนคลายการโควิด 19  สรุปรายละเอียดมาตรการผ่อนคลาย ดังนี้


 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ดื่มในร้านได้ถึง เที่ยงคืน
  • เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
  • SHA+ หรือ Thai Stop Covid 2+

 

การให้บริการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดงาน ในโรงแรมหรือศูนย์การค้า

  • ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข
  • สถานบริการต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานSHA+ หรือ Thai Stop Covid 2+

 

 

กทม.ผ่อนคลายมาตรการติดเชื้อโควิด 19

สถานบริการ สถานบันเทิงผับ บาร์ คาราโอเกะ

  • ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • หากประสงค์ปรับรูปแบบเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต้องขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมสถานที่ บุคลากร และการจัดการ

โรงภาพยนตร์

  • ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข

 

สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านสัก

  • ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด 19

กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ ต้องดำเนินการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 51 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565.

 

ที่มา: กรุงเทพมหานคร