“ประภัตร” ประกันราคารับซื้อ ชวนปลูกฟักทอง เลี้ยงไก่ไข่ -เลี้ยงเป็ดไข่

27 เม.ย. 2565 | 12:33 น.

“ประภัตร” เปิดเมนู "ประกันราคารับซื้อ" ชวนเปลูกฟักทอง ราคารับซื้อ 5 บาท/กิโลกรัม หรือ แม่ไก่ไข่ ประกันราคารับซื้อ ฟองละ 3 บาท หรือเลี้ยงเป็ดไข่ ประกันราคารับซื้อไข่ฟองละ 4 บาท สนใจเมนูเลือกได้ ประกันรายได้เกษตรกร การันตีรายได้ มีตลาดรองรับ สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร

ประภัตร โพธสุธน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เผยระหว่าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ "สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ณ อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ว่า  หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร 

 

โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต

 

“ประภัตร” ประกันราคารับซื้อ ชวนปลูกฟักทอง เลี้ยงไก่ไข่ -เลี้ยงเป็ดไข่

 

ในโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

 

สำหรับในพื้นที่อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจากการปลูกฟักทอง ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเจรจาทำข้อตกลงกับบริษัทสุวรรณภูมิเมล็ดพันธุ์ จำกัด และหจก.โอ.เค. เมล็ดพันธุ์ ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปทดลองปลูกก่อน และยังมีบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด สนับสนุนปุ๋ยที่จำเป็นในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรก่อน หลังจากขายผลผลิตได้แล้วจึงจะหักต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย โดยมีผู้ประกอบการพร้อมรับซื้อฟักทองลูก ซึ่งจะเข้ามารับซื้อถึงที่ และประกันราคาที่กิโลกรัมละ 5 บาท

 

  “ประภัตร” ประกันราคารับซื้อ ชวนปลูกฟักทอง เลี้ยงไก่ไข่ -เลี้ยงเป็ดไข่

 

นายประภัตร กล่าวต่ออีกว่า ยังได้เสนอทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยจะนำร่องเพิ่มอีกสองเมนูทางเลือกในพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 1. การเลี้ยงไก่ไข โดยจะนำแม่ไก่มาให้เกษตรกรเลี้ยง ในราคาตัวละ 200 บาท สามารถให้ผลผลิตได้ทันที โดยจะประกันราคารับซื้อไข่ไก่ไว้ที่ฟองละ 3 บาท และเมื่อเลี้ยงครบ1 ปี ก็จะมีผู้ประกอบการรับซื้อคืนในราคาตัวละ 100 บาท 2. การเลี้ยงเป็ดไข่ โดยจะนำเป็ดมาให้เกษตรกรเลี้ยง ในราคาตัวละ 150 บาท รับประกันราคารับซื้อไข่ฟองละ 4 บาท เมื่อเลี้ยงครบ1 ปี ผู้ประกอบการจะรับซื้อคืนในราคาตัวละ 75 บาท

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 554 สัญญา จำนวนเงิน 49.5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีเกษตรกร ขอเข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่อำเภอซำสูง มีจำนวนเกษตรกรที่ทดลองปลูกฟักทองแล้ว 64 ราย เนื้อที่รวม 84 ไร่