เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

12 เมษายน 2565

ตราดเปิดแล้ว เทศกาลชิมทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง 12-15 เมษายนนี้ โชว์ของดีสินค้าGI แห่งเดียวในโลก"ทุเรียนดีต้องชะนีเกาะช้าง" ระดม 18 สวน 2,000 กิโลกรัมไว้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 09.30 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI) ประจำปี 2565  ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมกล่าวว่า จังหวัดตราดมีความตั้งใจ ที่ทำให้ทุเรียนตราดมีคุณภาพ ทำให้คนทั่วโลกรู้จักทุเรียนตราด

 

โดยเฉพาะทุเรียนชะนีเกาะช้าง ซึ่งได้ GI แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก มีแร่ธาตุและไอโอดีน ถือว่า 1 ปีมีครั้งเดียวที่ทุกคนต้องห้ามพลาด วันนี้ทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำให้ทุเรียนมีคุณภาพดี เพื่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดตราดและเกาะช้างเพิ่มมากขึ้น 

เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอเกาะช้าง จำนวน 18 สวน นำทุเรียนพันธุ์ชะนี  2,000 กิโลกรัม มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน เริ่มต้นกิโลกรัมละ 200 บาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปจากทุเรียน เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน เป็น และยังมีการจัดประกวดผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้างคุณภาพดี มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวช้าง ทุเรียนช้าง 

 

สำหรับในปี 2565 อำเภอเกาะช้างร่วมกับสำนักงานเกษตร อำเภอเกาะช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคี ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน  2565

เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

กิจกรรมนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนชะนีเกาะช้าง สร้างจุดจำหน่ายทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นของดีของอำเภอเกาะช้าง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและพัฒนาทักษะด้านการตลาด ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีอำเภอเกาะช้าง อาหารทะเลแปรรูป และอาหารพื้นบ้าน

เที่ยวสงกรานต์เกาะช้างห้ามพลาด เทศกาลชิมทุเรียนดี"ชะนีเกาะช้าง"

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การค้าภายในจังหวัดตราด, ไฟฟ้าอำเภอเกาะช้าง , เทศบาลตำบลเกาะช้าง และหน่วยงานหลักสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง