svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"อพท." ลุยปั้นเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลกเสิร์ฟตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ

28 พฤศจิกายน 2564

อพท. เดินหน้าปั้นเพิ่ม 50 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานโลก เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตอบนโยบาย BCG โมเดล เผยปัจจุบันมีแล้ว 12 ชุมชนในพื้นที่พิเศษ พร้อมเสิร์ฟตลาดคนไทยและชาวต่างชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 65 ได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พัฒนาศักยภาพชุมชนอีก 50 ชุมชน ซึ่งก่อนหน้านี้ อพท. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ได้มาตรฐานระดับโลกไปแล้วจำนวน 12 ชุมชน
โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกว่าสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือ GSTC) ดังนั้นทั้ง 12 ชุมชนที่ อพท. พัฒนาแล้วเสร็จนี้ จึงสามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดนำเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดระดับคุณภาพได้ทันที ได้แก่ 

ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด ชุมชนหนองอ้อ จ.สุโขทัย ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จ.สุโขทัย ชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร ชุมชนกกสะทอน จ.เลย ชุมชนภูป่าเปาะ จ.เลย ชุมชนภูหลวง จ.เลย ชุมชนในเวียง จ.น่าน ชุมชนบ่อสวก จ.น่าน และชุมชนเมืองโบราณทวราวดี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

"สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องสุขอนามัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมิใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่เริ่มสนใจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น เนื่องจากผู้คนไม่พลุกพล่าน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพได้จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศที่กว้างขวางมากขึ้น​"
นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า ทั้ง 12 ชุมชน ดังกล่าว นับเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก มีความพร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลมาแล้วหลายรางวัล เช่น ตำบลในเวียง จ.น่าน ตำบลเชียงคาน จ.เลย ได้รับการประกาศให้เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Global Sustainable Destinations Top 100) ในปี 2563 

อพท. ปั้นเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลก
ตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย ได้รับการประกาศเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลกในปี 2564 โดยก่อนหน้านี้ จ.สุโขทัยยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2562 

สำหรับแผนยกระดับชุมชนต้นแบบปี 2565 อพท. จะคัดเลือก 50 ชุมชนที่มีศักยภาพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับสากล มาพัฒนาต่อยอดให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาตามนโยบาย BCG Model มากขึ้น เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล (Carbon Neutral CBT) และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ (Wellness CBT) เป็นต้น โดยจะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย

ปั้นเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลก
ทั้งนี้ ล่าสุด อพท. อยู่ระหว่างนำเสนอชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน หนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ อพท. พัฒนาจากเกณฑ์ CBT Thailand เข้าประกวดรางวัล UNWTO Best Tourism Village เพื่อต้องการประกาศความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง 
โดยที่ผ่านมา อพท. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้รับมาตรฐานระดับโลกมากกว่า 70 ชุมชน ซึ่งทุกชุมชน อพท. พร้อมที่จะส่งมอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริมการตลาดต่อไป