ปศุสัตว์ เผยตรวจห้องเย็น 402 แห่ง รอบ 2 พบหมู กว่า 16 ล้านกิโลกรัม

17 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สานนโยบายนายกรัฐมนตรี -รัฐมนตรีเกษตร แก้หมูแพง เดินหน้าตรวจห้องเย็นรอบใหม่ 402 แห่ง รอบ 2 ต่อเนื่อง พบซากสุกรกว่า 16 ล้าน กิโลกรัม ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นเล็กน้อย ตามต้นทุนเลี้ยงสัตว์ ค่าพลังงานน้ำมันเพิ่มขึ้น

นายสรวิศ ธานีโต

 

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญ ในกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเครือข่ายปฏิบัติงานเร่งตรวจสอบห้องเย็นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว

 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมหน่วยงานเครือข่ายสนองนโยบาย ได้สนธิกำลังไล่ตรวจสอบห้องเย็นรอบใหม่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม 2565 สรุปผลการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้

 

รายงานผลการตรวจสอบห้องเย็นประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 พื้นที่ที่เข้าตรวจสอบรอบใหม่จำนวน 15 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี มุกดาหาร ขอนแก่น นครปฐม กาญจนบุรี สงขลา ระยอง เชียงใหม่ ตรวจพบซากสุกรจำนวน 259,994.40 กิโลกรัม รวมจำนวนตรวจพบซากสุกรที่พบในห้องเย็นรอบใหม่รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 16,627,851.27 กิโลกรัม จากห้องเย็นทั้งหมด 402 แห่ง (รอบแรกผลการตรวจสอบซากสุกรสะสมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2565 พบซากสุกรจำนวน 25,378,161.810 กิโลกรัม)

 

รายงานตรวจห้องเย็น

สำหรับรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 10/2565) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 10 มีนาคม ที่กิโลกรัมละ 88-91 บาท สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานว่า ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นเล็กน้อย แม้ต้นทุนเลี้ยงสัตว์และค่าพลังงานน้ำมันเพิ่มขึ้น กระทบทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง ขณะที่ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรและสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงถูกจับตา ปัจจัยที่ท้าทายภาคปศุสัตว์ไทยในสถานการณ์สงครามที่เป็นปัญหาหนัก

นอกเหนือจากปัญหาราคาน้ำมัน คือราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพราะ "รัสเซียและยูเครน" เป็นผู้ส่งออกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลก โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกันราว 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลก และมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง 19% ของตลาดโลก สร้างปัจจัยบวกให้การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไร้

 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2565) วันพระที่ 17 มีนาคม 2565 ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทรงตัวทุกภูมิภาค พรุ่งนี้คณะอนุต้นทุน Pig Board จะประเมินต้นทุนสุกรขุนไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะสูงขึ้นเกิน 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยหลักๆ มาจากต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง

 

โดยการประชุมร่วมกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพด กับ ภาคอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ ที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันอังคาร 15 มีนาคม สรุปมาตรการต่างๆ ที่ ทำได้เพียงเบรคราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้เกิน 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยวันนี้ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานกรุงไทยอาหารสัตว์ บ้านบึง ให้ราคารับซื้อสูงสุดที่ 12.75 บาท จากทุกโรงงาน 12.50-12.75 บาทต่อกิโลกรัม