"ระนอง"เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมา3พันคนแก้ปัญหาภาคประมง

15 มี.ค. 2565 | 07:18 น.

จังหวัดระนองประชุมเตรียมพร้อม แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้ามาทำงานตามมาตรา 64 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 คาดมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในระนองอีกกว่า 3,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้ามาทำงาน ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 

โดยมีนายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดระนอง พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

\"ระนอง\"เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมา3พันคนแก้ปัญหาภาคประมง

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ก.พ.2565 รับทราบความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา เข้ามาทำงาน ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15 มี.ค.2565  จึงนัดประชุมเพื่อการหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ในปัจจุบัน จังหวัดระนอง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุลงในวันที่ 31 มี.ค.2565 จำนวน 3,234 คน และคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ตามมาตรา 64 เข้ามาทำงานกับนายจ้างในจังหวัดระนองอีกประมาณ 3,000 กว่าคน (เดิม จำนวน 6,773 คน) ในส่วนกิจการที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด คือ แปรรูปสัตว์น้ำ ต่อเนื่องประมงทะเล ก่อสร้าง ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย เกษตรและปศุสัตว์ ตามลำดับ

\"ระนอง\"เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมา3พันคนแก้ปัญหาภาคประมง

\"ระนอง\"เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมา3พันคนแก้ปัญหาภาคประมง

ที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ตามมาตรา 64 ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุลงในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้ว ให้ดำเนินการโดยให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวและหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ฉบับจริงพร้อมสำเนา ตั้งแต่ 15-31 มี.ค.2565 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

 

นายจ้างนำหนังสือและบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว รายงานตัว ณ จุดผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองระนองอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 30 วัน โดยดำเนินการตามวิธีการเข้าเมืองของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

 

เมื่อได้รับการตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลระนอง ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และทำประกันสุขภาพ 3 เดือน โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และยื่นแบบขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว “อนุญาตครั้งละ 90 วัน”กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองภายใน 5 วันนับจากวันที่ตรวจสุขภาพ

 

กรณีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 รายใหม่ มีขั้นตอนคือ นายจ้างประสานลูกจ้างให้จัดเตรียมเอกสาร ผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็ม บัตรผ่านแดนที่ประเทศต้นทางออกให้ หรือเอกสารอื่นที่ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ตรวจบัตรผ่านแดน ตรวจเอกสารหลักฐานคัดกรองเบื้องต้น ส่งโรงพยาบาลตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ทำประกัน 3 เดือน กรณีไม่ผ่านประสานส่งกลับประเทศ

 

รายที่ผ่านคัดกรอง ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ตรวจบัตรผ่านแดน จัดทำทะเบียนประวัติแรงงาน ตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง กักตัวอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง กรณีพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

การขอรับใบอนุญาตทำงาน ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และออกใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 90 วัน การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหลังจากที่ได้รับอนุญาตทำงานจากจัดหางานแล้ว เมื่อครบ 30 วันตามวีซ่า ให้ดำเนินการตามวิธีการเข้าเมืองของตรวจคนเข้าเมือง