svasdssvasds

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 มี.ค. 2565 เวลา 8:04 น. 1.1k

     อุดรธานีเฮ AIPHลงมติแล้ว  ให้เป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569  เตรียมพลิกพันไร่ที่สาธารณะหนองแดจัดงาน ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่สู่อนาคต ร่วมเฉลิมฉลอง 3 วาระสำคัญของชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอุดรธานีได้เสนอตัว ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 หรือ  UDONTHANI International  Horticultural Exhibition Expo  2026 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers -AIPH)  โดยที่ผ่านมามีการตั้งคณะทำงานหลายชุดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ AIPH ลงพื้นที่มาตรวจประเมิน

 

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 มี.ค.2565 มีรายงานจากศูนย์เตรียมพร้อม งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 : UDONTHANI International  Horticultural Exhibition Center  2026  ว่า  คณะเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะจำนวนหนึ่ง  

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

ได้ร่วมสมทบกับคณะของดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)(สสปน. หรือ TCEB)  เดินทางไปร่วมการประชุม Spring Meeting  ของ AIPH ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์  โดยนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers หรือ AIHP) ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทย ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

ภายใต้แนวคิด “Diversity of Life: Connecting Water, Plants, and People for sustainable living หรือ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดอุดรธานี ที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้คนในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

 

ในพิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลไทย ต่อสมาชิก AIPH สำหรับความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่มอบให้แก่ประเทศไทย

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

โดยความสำเร็จครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.(TCEB) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การจัดงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ครั้งนี้ เสนอจัดงานในรูปแบบ B ; International Horticultural Exhibition ภายใต้ธีมงานหลักว่า วิถีชีวิต สายนํ้าและพืชพรรณ : Harmony of Life  People well living โดยใช้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model :Bio economy, Circular economy, Green Economy  สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ทั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว  โดยใช้พื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี ริมถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี-หนองคาย ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ประมาณ 4 ก.ม. เนื้อที่ประมาณ 975 ไร่ เป็นพื้นที่น้ำ 400 ไร่ และพื้นดินประมาณ 575 ไร่เศษ  

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

เมื่อเสร็จการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (2026) แล้ว ทางจังหวัดอุดรธานีมีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติ ของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน 

 

อีกทั้งในช่วงระยะดังกล่าว ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศและของอุดรธานี โดยปี 2569 เป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทย จะได้ร่วมการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 10 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

เฉลิมฉลองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมมายุ ครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

 

และเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองอุดรธานี ครบ 134 ปี โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  
ดูชัด ๆ ภาพต้นแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด