ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมพืชสวนโลก" จังหวัดอุดรธานี ปี 2569

14 ก.พ. 2565 | 11:29 น.

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ประกาศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ปี 2569 ด้าน นายกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ส่งเทียบได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุม Spring Meeting ของ AIPH ระหว่างวันที่ 6 – 12 มี.ค. ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) เข้าพบ เพื่อมอบเอกสารประมูลสิทธิ์การขอจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ฉบับจริง) อย่างเป็นทางการ ต่อนายกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ประกาศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร AIPH ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Spring Meeting ของ AIPH ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2565 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อพิจารณาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 ก่อนที่คณะผู้บริหาร AIPH จะเดินทางเข้าตรวจพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในการเสนอประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ต่อไป

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 (Type A1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 (Type B) ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงาน จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในด้านพืชสวนโลกประเทศหนึ่งในเอเชีย เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประมูลสิทธิ์ กรอบงบประมาณ และผู้มีอำนาจลงนามงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Type B) และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (Type A1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 4 มกราคม 2565

 

ร่วมประชุม

“เป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งหนึ่ง โดยประเทศไทยและคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” (Diversity of Life : People, Water and Plants) และยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน ซึ่งหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม”