คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัว

18 ก.พ. 2565 | 06:14 น.

คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัวกับมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 นี้แนะเอสเอ็มอีควรใช้ประโยชน์กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเชื่อมต่อแหล่งทุน สามารถใช้สิทธิโครงการ ‘คนละครึ่ง’ในงาน ได้

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน ‘มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน’ ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์ กว่า 30 ร้านค้า เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า/บริการ และเจรจาจับคู่ธุรกิจ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รวมทั้ง ได้เชิญสถาบันการเงิน สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจ การขอสินเชื่อ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจ ขยายกิจการ หรือเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัว

โดยการจัดงานฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี/สตาร์ทอัพ ให้สามารถขยายช่องทางการตลาด พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และมีโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/การบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน ตลอดจนสามารถลดข้อจำกัดเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเชิญสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอีกด้วย

คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัว

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังมองหาอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถเข้าร่วมงานเพื่อดูรูปแบบการประกอบธุรกิจทั้งฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์ ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจ ต่างเป็นโรลโมเดลทางธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ทันทีและมีโอกาสประสบความสำเร็จ โดยเจ้าของธุรกิจพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการประกอบธุรกิจ

คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัว

ทั้งนี้ การจับมือกันระหว่างฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะทั้ง 2 ธุรกิจต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน เมื่อมีการควบรวมรูปแบบธุรกิจเข้าด้วยกัน จึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น และเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่พร้อมจะให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจนี้

คนตกงาน-ว่างงานอยากสร้างอาชีพเตรียนตัว

 “อยากชวนประชาชนทั่วไป นักลงทุน ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้สิทธิโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ได้”