ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้ข้าว " งวด 17

03 ก.พ. 2566 | 07:35 น.

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 17 ล่าสุด ออกแล้ว เกษตร ชาวนา เช็คที่นี่ ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com หรือ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เงินเข้า รู้เร็วทันใจ

ความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว” ยังมีต่อเนื่อง ล่าสุด ถึงงวดที่ 17 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 66  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2565/2566 อนุมัติวงเงิน 81,266 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 65

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยถึง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  รอบที่ 1 (งวดที่ 17) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2566  สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 341.19 บาท

 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ราคาสูงกว่าราคาประกัน

4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าราคาประกัน

5. ข้าวเปลือกเหนียว  ราคาสูงกว่าราคาประกัน

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 17

 

 

 

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เผยว่า  การส่งออกข้าวของไทยในเดือนมกราคม 2566 หรือในเดือนแรกของปีนี้ ข้อมูลถึง ณ วันที่ 26  มกราคม  2566 ไทยส่งออกข้าวได้กว่า 660,000 ตัน โดยราคาข้าวส่งออกทุกชนิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนคาดการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2566 ที่ได้มีการหารือกันเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไว้ที่ 7.5  ล้านตัน ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับตัวเลขใหม่อีกหรือไม่ เนื่องจากมีความกังวลถึงปัจจัยด้านค่าเงิน และปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดการณ์ส่งออกข้าวปี 2566 ที่ 7.5  ล้านตัน เป็นคาดการณ์เท่ากับปี 2565 แต่ส่งออกได้จริงประมาณ 7.7  ล้านตัน เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างนิ่งแล้ว

ส่วนสถานการณ์การซื้อข้าวในประเทศขณะนี้ ข้าวค่อนข้างน้อยในทุกพื้นที่ แต่สถานการณ์ด้านการตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ดี   ราคา “ปลายข้าว” ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวโพดและข้าวสาลีสูงขึ้น ปัจจุบันราคาปลายข้าวอยู่ที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถ้าจับคู่เข้าใจว่าจะเป็นแบบปีที่ผ่านมาที่ให้โรงสีทำข้าวกล้องมากกว่า ซึ่งข้าวกล้องจะต้องนำมาเทียบกับราคา ข้าวเปลือก ณ ปัจจุบัน

"สมมุติข้าวเปลือก ณ ปัจจุบันราคา  10,100 บาทต่อตัน ต้องนำมาหารค่าเฉลี่ย ซึ่งคาดว่าน่าจะ อยู่ที่ 11  บาทกว่าถึง 12  บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวโพดกับราคาปลายข้าวใกล้เคียงกัน แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยข้าวเปลือกนาปรังจะออกช่วงเดือนมีนาคม พอถึงเดือนมีนาคมต้องพิจารณาราคาต่างประเทศว่ามีราคาซื้อขายเท่าไร" 

 

เกษตรกร ชาวนา ตรวจสอบสถานะการ โอน เงิน https://chongkho.inbaac.com หรือ ผ่าน "แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile"   บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกเวลา

ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. โอนเงินให้ไม่สำเร็จ (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

1.โอนไม่สำเร็จ รวม 1,213 ครัวเรือน

2. ไม่มีบัญชีเงินฝาก 993 ครัวเรือน

3. ชื่อสกุลขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับบัญชี 152 ครัวเรือน

4.โอนไม่สำเร็จกรณีบัญชีปิด/ถูกอายัด/ไม่เคลื่อนไหว 25 ครัวเรือน

5.กรณีติด Block code 43 ครัวเรือน