svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์ปีเสือเตรียมย้ายบ้าน ชูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านท่องเที่ยว

15 กุมพาพันธ์ 2565

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์ปีเสือ เตรียมย้ายบ้านใหม่รองรับผู้นำอุตสาหกรรมนมไทย เตรียมผลักดันย่านถนนคลองหลวง ปทุมธานี เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมนมไทยครบวงจร พร้อมโชว์ตำนานโคนมอาชีพพระราชทาน

 

นายสมพร   ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เผยถึง ความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.แห่งใหม่ ย่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ว่า  ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 85% คาดจะสามารถย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม 2565นี้   ซึ่งการก่อสร้างสำนักงานใหม่แห่งใหม่ของอ.ส.ค.ครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของอ.ส.ค.ที่แสดงถึงความเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อรองรับการก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมไทยและอาเซียนในอนาคต     

 

สำหรับการก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.แห่งใหม่นี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดของนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับดูแล อ.ส.ค.ที่เล็งเห็นว่า อ.ส.ค.มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันอ.ส.ค.กรุงเทพยังไม่มีที่ทำการของตัวเองต้องเช่าพื้นที่อาคารขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก) เป็นอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยจำกัดไม่สามารถรองรับการขยายตัวของบุคคลากรและกิจกรรมของอ.ส.ค.ที่เติบโตขึ้นในอนาคต

 

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์ปีเสือเตรียมย้ายบ้าน ชูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านท่องเที่ยว

 

ประกอบกับ อ.ส.ค.ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่มีมูลค่ากว่า 9 ล้านบาทต่อปี จากปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค.จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.แห่งใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นสำนักงานถาวร และมีพื้นที่กว้างขวางไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเดิม

 

ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์ค เป็นเจ้าแรกที่ผลิตนมจากน้ำนมโคสด 100% ไม่มีการผสมนมผงแต่อย่างใด  ปัจจุบันครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  รวมทั้งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการด้านโคนม ตลอดจนช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์ปีเสือเตรียมย้ายบ้าน ชูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านท่องเที่ยว

 

ที่สำคัญยังเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการสืบสาน ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”(รัชกาลที่ 9)ที่ทรงได้พระราชทานอาชีพโคนมให้กับคนไทย เนื่องจากทรงเห็นว่า อาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน​  ดังนั้นการมี อ.ส.ค.สร้างสำนักงานแห่งใหม่ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ อ.ส.ค.ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง มั่นคงมากยิ่งขึ้น

 

ด้านนายชัยณรงค์   เปาอินทร์  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.  กล่าวว่า สำนักงาน อ.ส.ค.แห่งใหม่ รูปทรงอาคารมีความทันสมัย ทั้งในเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เช่น ห้อง Data Center และ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม ฯลฯ  รวมทั้งได้จัดพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงให้ทราบถึงกระบวนการทำงานแต่ละด้าน เช่น การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม และกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย  และการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค ตั้งแต่นมกล่องแรกในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมาจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในปัจจุบันอีกด้วย 

 

อ.ส.ค.ได้ฤกษ์ปีเสือเตรียมย้ายบ้าน ชูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านท่องเที่ยว

 

สำนักงาน อ.ส.ค. แห่งใหม่นี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ1.พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น 2.พื้นที่ส่วนลานจอดรถและสวนหย่อม 3.พื้นที่ส่วนโรงอาหารและร้าน Thai – Denmark Milk Land สร้างบนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ปท. 558 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์