กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ม.ค. 2565 เวลา 12:43 น. 734

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมแห่งชาติ Next normal จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2565

 

เฝ้ารับเสด็จ

 วันที่ 3 มกราคม 2565  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว   กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชน ร่วมรับเสด็จ ในครั้งนี้

 

สำหรับ การจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมแห่งชาติ Next normal งานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติงานโคนมอาชีพพระราชทาน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่วันที่3-7 มกราคม 2565

 

  มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นำคณะเข้ารับเสด็จ

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายรายงานในการจัดงานครั้งนี้กรมปศุสัตว์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรใประเทศไทยและปวงชนชาวไทยที่ได้บริโภคนมที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในราคาถูก ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั้งประเทศรวมถึงกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น (Young DairyFarmers) ประจำปี พ.ศ.2564

 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสืบทอด "อาชีพพระราชทาน" โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอาชีพเลี้ยงโคนม ได้ศึกษาเรียนรู้ ประกอบการตัดสินใจยึดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น (YoungDairy Farmers) ปี 2564 ภายใต้แนวคิด"โคนมรุ่นใหม่ ยกระดับฟาร์มสู่ RCEP ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์"

 

ร่วมถ่ายที่ระลึก

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนมีการสาธิตการแปรรูปน้ำนม และเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง