น้ำมันดิบรั่วไหล มาบตาพุด ระยองครั้งที่ 2คพ. ลุยแจ้งกล่าวโทษ

14 กุมภาพันธ์ 2565

คพ. แจ้งกล่าวโทษ ครั้งที่ 2 เหตุน้ำมันดิบรั่วไหล มาบตาพุดจังหวัดระยองครั้งนี้มีน้ำมันรั่วไหลออกมาประมาณ 5,000 ลิตร ลุย ลงโทษตามกฎหมาย นอกเหนือจากที่เคยมากล่าวโทษไว้ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

 

เมื่อวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ได้มอบให้นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

น้ำมันดิบรั่วไหล มาบตาพุด ระยองครั้งที่ 2คพ. ลุยแจ้งกล่าวโทษ

 

เพื่อให้หาตัวผู้กระทำความผิด กรณีน้ำมันรั่วไหลที่มาบตาพุด มาลงโทษตามกฎหมาย นอกเหนือจากที่เคยมากล่าวโทษไว้ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งในครั้งนั้น มีสาเหตุมาจากน้ำมันรั่วไหล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และในครั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในครั้งนี้มีน้ำมันรั่วไหลออกมาประมาณ 5,000 ลิตร

น้ำมันดิบรั่วไหล มาบตาพุด ระยองครั้งที่ 2คพ. ลุยแจ้งกล่าวโทษ

นายอรรถพล เปิดเผยว่า เนื่องจากน้ำมันดิบที่รั่วไหลดังกล่าวข้างต้น ทำให้น้ำมันไหลลงไปในทะเลอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในทะเล เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119 ทวิ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังอาจจะเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม คพ. จะเร่งส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

น้ำมันดิบรั่วไหล มาบตาพุด ระยองครั้งที่ 2คพ. ลุยแจ้งกล่าวโทษ