เช็คที่นี่ มติศบค.กำหนดแนวทางนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ

11 ก.พ. 2565 | 09:35 น.

เช็คมติศบค.ล่าสุด กำหนดแนวทางการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว-กัมพูชา-เมียนมา เข้าประเทศ มีขั้นตอน วิธีการอย่างไรบ้าง สรุปไว้ให้ครบที่นี่

ผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) วันนี้ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ

 

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การกำหนดแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา เข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีความต้องการแรงงานในภาคเกษตรตามฤดูกาลจำนวนมากโดยแรงงานหลักมาจาก ลาว เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ขณะนี้มีสถานที่กักตัวให้กับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย 17 แห่ง รวม 476 ห้อง รองรับได้ 1,368 คน ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยจะใช้มาตรการเหมือนกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ คือ ให้มีพื้นที่ดูแล ก่อนเข้ามาทำงาน

พร้อมกันนี้ ผอ.ศบค. ได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ตอนนี้ทำไมยังเห็นตัวเลขการจับกุมผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ่อย ๆ นั้น ให้แต่ละหน่วยงานไปประสานกันโดยดูความต้องการ ดูปัญหา และดูปัจจัยต่าง ๆ ว่า จะให้เข้ามาในระบบที่ถูกต้องได้อย่างไรเพื่อความสบายใจของทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เพราะการที่ได้กักตัวก่อนนั้น ย่อมต้องดีปลอดภัย แล้วทำไมยังมีปัญหาแบบนั้นเป็นรายวัน จึงได้ฝากที่ประชุมและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดการแก้ไข

 

สถานที่กักตัวแรงงานสัญชาติกัมพูชา 

1.จังหวัดศรีสะเกษ

  • สถานที่กักตัว 2 แห่ง มี 88 ห้อง รองรับได้ 176 คน 

 

2.จังหวัดสุรินทร์

  • สถานที่กักตัว 2 แห่ง มี 16 ห้อง รองรับได้ 182 ได้

 

3.จังหวัดสระแก้ว

  • สถานที่กักตัว 3 แห่ง มี 98 ห้อง รองรับได้ 410 คน

 

4.จังหวัดตราด

  • สถานที่กักตัว 4 แห่ง มี 89 ห้อง รองรับได้ 270 คน 

รวม 11 แห่ง 291 ห้อง รองรับได้ 1,038 คน

สถานที่กักตัวแรงงานสัญชาติเมียนมา

1.จังหวัดเชียงราย

  • สถานที่กักตัว 2 แห่ง มี 80 ห้อง รองรับได้ 80 คน

 

2.จังหวัดตาก

  • สถานที่กักตัว 1 แห่ง มี 30 ห้อง รองรับได้ 120 คน

 

3.จังหวัดกาญจนบุรี

  • สถานที่กักตัว 1 แห่ง มี 40 รองรับได้ 80 คน 

 

4.จังหวัดระนอง

  • สถานที่กักตัว 2 แห่ง มี 35 ห้อง รองรับได้ 50 คน 

รวม 6 แห่ง 185 ห้อง รองรับได้ 330 คน 

 

เช็คที่นี่ มติศบค.กำหนดแนวทางนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ