บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้าจ่ายอะไรได้บ้าง?ดูเลย

31 มกราคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้าให้ผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านราย ได้รับสูงสุด 500 บาท จ่ายอะไรได้บ้าง? อย่าลืมเช็กสิทธิ

เกาะติดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.54 ล้านราย วันนี้ 1 ก.พ.65  ได้รับเงินสูงสุด 500 บาท รายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

  • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

 

  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

 

  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

 

  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 และ ผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน 200 บาทต่อคนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกัน.

 

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง