บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง? ดูเลย

30 มกราคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกลาง ให้สิทธิอะไรบ้าง? กับผู้ถือบัตร 14.54 ล้านราย ได้เงินกี่บาท ดูชัดๆ ที่นี่

จากกรณีที่ ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท เริ่มต้น 1 ก.พ. นี้  จำนวน 13.45 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท จำนวน 2 ล้านคน

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน และ ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. – เม.ย 65  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน โอนจ่ายเดือนละ 200 บาท 

สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเดือนแรกที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินมาตรการเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน และ ช่วยเหลือให้กับกลุ่มพิเศษที่ไม่มีบัตรประชาชน ดังนี้

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

 

 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

 

 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

 

 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

 

 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

 

 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง