บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พรุ่งนี้ 1 ก.พ. มีเงินโอนเข้าได้เท่าไหร่ดูเลย

31 ม.ค. 2565 | 08:56 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พรุ่งนี้ 1 ก.พ. มีเงินโอนเข้าให้ผู้ถือบัตร 14.54 ล้านราย ได้วงเงินซื้อสินค้าอะไรบ้างสรุปตลอดทั้งเดือนที่นี่ด่วน

เกาะติดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.54 ล้านราย โดยโอนเงินวันแรกเมื่อไหร่ และ สามารถซื้อสินค้าอะไรได้บ้างนั้น

 

“ฐานเศรษฐกิจ”  ได้รวบรวมรายละเอียดตารางโอนเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

 

 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

 

 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

 

 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

 

 

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์  

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

 

 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

 

 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง