บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.-เม.ย.65 จ่ายอะไรบ้าง ได้เงินวันไหน เช็คที่นี่

28 มกราคม 2565

กางปฏิทินจ่ายเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 จะได้รับเงินค่าอะไรบ้าง และจะได้เงินวันไหน ตรวจสอบข้อมูลจากกรมบัญชีกลางได้เลยที่นี่

กรมบัญชีกลาง ประกาศไทม์ไลน์เกี่ยวกับการจ่ายวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 โดยจะจ่ายค่าอะไรให้บ้าง และจ่ายวันไหน มีการเพิ่มวงเงินให้ใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 • วงเงินซื้อสินค้า200/300 บาทต่อเดือน 
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ตามมติ ครม.เพิ่มให้อีก 200 บาท 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย. 65)
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน 
 • ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป 
   

ทุกวันที่ 18 ของเดือน 

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
   

ทุกวันที่ 22 ของเดือน 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
   

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ.-เม.ย.65 จ่ายอะไรบ้าง ได้เงินวันไหน