บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ผู้ถือบัตรรับ 2 เด้ง กรมบัญชีกลาง โอนวันนี้

31 ก.ค. 2564 | 17:02 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 1 ส.ค. กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคน รับเงินเยียวยา 2 เด้ง เช็ครายละเอียดที่นี่

วันนี้ 1 ส.ค. กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

 

โดยในแต่ละเดือน กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

 

สำหรับในวันนี้ 1 ส.ค. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินเยียวยา 2 เด้ง ดังนี้

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

 • เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

 

นอกจากได้รับเงินประชารัฐ และ เงินเยียวยาพิเศษ สูงสุด 500 บาท แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังได้เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และ  รถไฟฟ้าใต้ดิน และ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง