svasdssvasds

เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 ม.ค. 2565 เวลา 9:27 น. 203

ตรวจสอบคำสั่งศบค. ในราชกิจจานุเบกษา “จังหวัดเชียงใหม่” สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า-เบียร์ ในร้าน ได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลที่มีผู้ถามเข้ามาว่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า-เบียร์-ไวน์ ในร้าน ได้หรือยัง 

 

จากการตรวจสอบ โซนสีล่าสุด จากกมติศบค.ชุดใหญ่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 44 จังหวัด ที่ถูกจัดอยู่ใน “พื้นที่ควบคุม” หรือ พื้นที่สีส้ม ได้แก่

 

 1. กาฬสินธุ์
 2. ขอนแก่น
 3. จันทบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ชุมพร
 6. เชียงราย
 7. เชียงใหม่
 8. ตรัง
 9. ตราด
 10. ตาก
 11. นครนายก
 12. นครปฐม
 13. นครราชสีมา
 14. นครศรีธรรมราช
 15. น่าน
 16. บุรีรัมย์
 17. ประจวบคีรีขันธ์
 18. ปราจีนบุรี
 19. พระนครศรีอยุธยา
 20. พะเยา
 21. พัทลุง
 22. เพชรบุรี
 23. มหาสารคาม
 24. มุกดาหาร
 25. แม่ฮ่องสอน
 26. ยโสธร
 27. ร้อยเอ็ด
 28. ระนอง
 29. ระยอง
 30. ราชบุรี
 31. ลพบุรี
 32. ศรีสะเกษ
 33. สงขลา
 34. สตูล
 35. สมุทรปราการ
 36. สมุทรสงคราม
 37. สมุทรสาคร
 38. สระแก้ว
 39. สระบุรี
 40. สุราษฎร์ธานี
 41. สุรินทร์
 42. หนองคาย
 43. อุดรธานี
 44. อุบลราชธานี

เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ

ซึ่งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม มีดังนี้

 • บริโภคอาหารในร้านได้
 • เปิดร้านได้ตามปกติ
 • ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการและเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่


แต่ทั้งนี้เมื่อเจาะข้อมูลลงในในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดมาตรการและเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่ตามที่ศบค.เปิดช่องไว้ห้

 

จึงพบว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า 

เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ

วันที่ 22 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 19/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม

 

ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565

 

ทั้งนี้สาระสำคัญของคำสั่งฯ ที่ 19/2565 ระบุวา ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค (Thai Stop Covid 2 Plus) และ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข

 

สามารถเปิดให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ และอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.

 

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการจะเปิดบริการ ให้เปิดในลักษณะร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยต้องยื่นขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

 

สำหรับการให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการในรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 ด้วย

เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ เชียงใหม่ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้หรือยัง ที่นี่มีคำตอบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง