รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ"ลำพูน

22 ม.ค. 2565 | 06:38 น.

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัด “เทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไตบ้านธิ หละปูน”กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ถึงวันที่ 23 ม.ค.นี้ ที่บ้านธิ จ.ลำพูน 

ผู้สื่อข่าวรายงาน  วันที่ 21 มกราคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 4 “งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”

 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ที่เฮือนข้าวจ้าว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน\"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ\"ลำพูน

รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน\"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ\"ลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ  เมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงานก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะตามมา

 

สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป

รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน\"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ\"ลำพูน  

รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน\"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ\"ลำพูน

ดังนั้น ในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน 

 

กิจกรรมงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รีบปักหมุดเลย เที่ยวงาน\"ต๋ามประทีปส่องไฟวิถี3ไตบ้านธิ\"ลำพูน

นายจักรกฤษณ์  เอ่งฉ้วน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง   และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา    ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น
    

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1  โดยการจัดกิจกรรมงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 4“งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”

 

ถือได้ว่าเป็นความร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

 

นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้มาจัดกิจกรรม งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน” ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ เฮือนข้าวจ้าว บ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ   อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการกระจายรายได้ยิ่งขึ้นไป