ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 ม.ค. 2565 เวลา 10:17 น. 309

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง ตลาดประชานิเวศน์ 1 จับแม่ค้าขาย “ไข่ไก่” แพงเกินสมควร เบอร์ 0 ฟองละ 4.80 บาท เบอร์ 3 ฟองละ 4 บาท ส่งตำรวจดำเนินคดีตามมาตรา 29  ย้ำหากประชาชนพบเห็นการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม ร้องสายด่วน 1569 ทันที

นาย จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1569 เกี่ยวกับการขายไข่เกินราคา ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร (กทม.) พบว่า มีแผงขายไข่ไก่จำนวน 1 ร้าน

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

จำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียวกัน และแพงกว่าตลาดอื่น ๆ เช่น ไข่ไก่เบอร์ 0 ฟองละ 4.80 บาท เบอร์ 3 ฟองละ 4.0 บาท จึงแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้ว

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

“ที่ผ่านมา กรมฯ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด ป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควร เพราะจะกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค”
    ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569       
 

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569

สำหรับสินค้าไข่ไก่ กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขายไข่แพง  “พาณิชย์” จับจริง พบฉวยโอกาสแจ้ง1569  

แท็กที่เกี่ยวข้อง