จุรินทร์ จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนาที่เกี่ยวตรงกับงวด14

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 ม.ค. 2565 เวลา 6:06 น. 2.4k

มัลลิกา เผย จุรินทร์ จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนา ที่เกี่ยวตรงกับงวด14 โดยข้าวเปลือกเจ้า ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

จุรินทร์ จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนาที่เกี่ยวตรงกับงวด14

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน เหมือน 2 ปีที่ผ่านมา 

ล่าสุด รายงานจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เคาะราคาอ้างอิงสำหรับปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 14 

จุรินทร์ จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนาที่เกี่ยวตรงกับงวด14

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 14 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,522 บาทต่อตันได้ชดเชยตันละ 3,477 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,993 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,006 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,059 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 940 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,347 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,652 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,451 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,548 บาท

จุรินทร์ จ่ายส่วนต่างข้าวให้ชาวนาที่เกี่ยวตรงกับงวด14

ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 14 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 48,683 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 48,100 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 23,504 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 49,571 บาท และข้าวเปลือกเหนียว24,770 บาท ในงวดที่ 14 นี้ ชดเชย 5 ชนิดจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง และ“ข้าวเปลือกเจ้า” ได้รับชดเชยสูงสุด รองลงมาคือ “ข้าวเปลือกหอมมะลิ” ซึ่งชาวนาที่เก็บเกี่ยวตรงกับวันดังกล่าวนี้ จะได้รับเงินสัปดาห์หน้าในบัญชี ธ.ก.ส.ที่แจ้งลงทะเบียนปลูกเอาไวั

แท็กที่เกี่ยวข้อง