ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 11

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ธ.ค. 2564 เวลา 5:33 น. 12.0k

อัพเดท ต่อเนื่อง "เงินประกันรายได้เกษตรกร” เคาะเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 11 เช็คที่นี่ เกษตรกร ชาวนา ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com หรือ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เงินเข้า รู้เร็วทันใจ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564ความคืบหน้า "ประกันรายได้ข้าว" ใน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65หรือ "ประกันราคาข้าว" เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท 1. ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม ล่าสุด เคาะเงินจ่ายชดเชยมาถึง งวดที่ 11 แล้ว ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

 

ธีร์วริศ พรพันธวิศ

 

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ" วันนี้ "โครงการประกันรายได้ข้าว" มาถึง (งวดที่ 11) แล้ว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2564 สำหรับความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นเกิน15%  ดังนี้

 

 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 3,799.39 บาท

 

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  3,132.40 บาท

 

3.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  1,063.33 บาท

 

 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ  1,845.71 บาท

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง ตันละ 2,683.85  บาท

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ระหว่างราคาเกณฑ์อ้างอิง ราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ  โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7–16 ธันวาคม 2564 ประมาณการวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 856.45 ล้านบาท

 

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 11

 

เกษตรกร ชาวนา ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com   หรือ ผ่าน "แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile"  บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกเวลา

 

 

"ประกันรายได้ข้าว" งวด 11

 

เช็คประกาศ "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 11

กรมการค้าภายใน DIT  ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 11 มาแล้ว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง