24 ธ.ค. "ประกันรายได้ข้าว" นัดเคาะ ประกันรายได้เกษตรกร งวด 11 วัน Christmas Eve

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:19 น. 4.9k

“กรมการค้าภายใน” นัดเคาะราคาประกันรายได้ข้าว งวด ที่ 11 วันที่ 24 ธ.ค. ตรงกับ วัน Christmas Eve ชาวนา ลุ้นข้าวชนิดใดรัฐบาลจะชดเชยราคาสูงสุด เช็กที่นี่ อัพเดท ล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65หรือ "ประกันราคาข้าว"  หรือ "เงินประกันรายได้ข้าว" ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64  อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท 1. ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม

 

2. "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 54,972.72 บาท รวมวงเงิน 131,053.67 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.6 ล้านราย เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ผ่านได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/ ของ ธ.ก.ส. นั้น ล่าสุดเคาะราคา "ประกันรายได้ข้าว" มาถึง งวดที่ 10 แล้ว ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

 

ธีร์วริศ พรพันธวิศ และผู้บริหารสมาคมฯ

 

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ความคืบหน้า "ประกันรายได้ข้าว" วันนี้ สมาคมได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 

ลงนามโดย นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 นัดเคาะราคา "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 11 ในวันที่ 24 ธันวาคม  เวลา 13.30 น.

 

ในวันดังกล่าว ตรงกับ วัน Christmas Eve หรือ  “คริสต์มาส อีฟ” คือวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งเป็น 1 วันก่อนที่จะเป็นวัน Christmas Day ในวันที่ 25 ธันวาคม ชาวคริสต์จะมีการฉลองทุกปี

 

 

ประกันรายได้ข้าว เดินทางเป็นปีที่ 3

 

สำหรับวาระการประชุม “เคาะราคา” ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 11 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง อยู่ในวาระที่ 4 ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา ก็ขอให้เกษตรกร รอฟังข่าวดี ว่าราคาข้าวชนิดใดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล “ประกันราคาข้าว” 5 ชนิด

 

1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

 

2 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

3 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

 

4 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

 

5 ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ระเบียบวาระการประชุม

 

ทั้งนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรไปแล้ว 11 งวด งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคมนี้  โดยราคาและงวดเงินที่ได้ อ้างอิงกับวันที่เกษตรกรแจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตรงกับงวดไหน ก็จะได้รับการชดเชยตามงวดๆ นั้น

 

ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าวปี 2564/65 ทำได้ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะคลิกที่นี่

 

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ลิงค์ ธ.ก.ส.

 

 

หรือ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

 

 

อนึ่ง วัน Christmas Eve หรือ  “คริสต์มาส อีฟ” คือวันที่ 24 ธันวาคม จากหนังสือปฐมกาล คำสอนในพระคัมภีร์ ได้กล่าวถึงการสร้างโลกไว้ว่า “วันแรกที่พระเจ้าทรงสร้างโลก พระเจ้าได้สร้างกลางวัน และกลางคืน” ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคืนแรกที่พระผู้ไถ่ หรือพระเยซูจะประสูติขึ้นมา ก็เลยมีการเฉลิมฉลองเฝ้ารอการบังเกิดของพระเยซูตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ก่อนที่จะถึงวันวัน Christmas Day ในวันที่ 25 ธันวาคม

 

 

 

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี โพสต์แจ้งประกาศ เงินประกันรายได้ข้าว งวด 10 ธ.ก.ส.  เริ่มโอนวันนี้ 

 

ข่าว ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ   ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้งวดที่10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี งวดที่ 1-9(เพิ่มเติม)และงวดที่ 10 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยได้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นี้

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบผลการโอนได้ที่  ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะคลิกที่นี่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง