ตอกย้ำเชื่อมั่น สมาคมฯธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคประชุมใหญ่ที่"เชียงใหม่"

13 ม.ค. 2565 | 08:51 น.

ไม่หวั่นกระแสโอมิครอน สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคฯ นัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกทั่วประเทศปลายเดือนม.ค.นี้ที่เชียงใหม่ ตอกย้ำความเชื่อมั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และภาคเหนือปลอดภัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOBTA) ได้ประชุมร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อีกกว่า 10 สมาคม    

 

กิจกรรมนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  แนวทางการพัฒนา และสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และ ภูมิภาคภาคเหนือ ภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การฟื้นตัวหลังจากวิกฤตผ่านพ้น ทั้งในสายวิชาชีพและสายธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จัดประชุมวิสามัญ ปี 2565 ที่เชียงใหม่

ตอกย้ำเชื่อมั่น สมาคมฯธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคประชุมใหญ่ที่\"เชียงใหม่\"

โดยนายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุมเสนอแผน นโยบาย ความคิดเห็น ในกรอบการพัฒนา การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  และรวมถึงการร่วมมือในส่วนภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ในปี 2565-2566 

 

ทั้งนี้ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์   ในนามประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ได้ประกาศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยการนำสมาชิกสมาคมมาจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค

ตอกย้ำเชื่อมั่น สมาคมฯธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคประชุมใหญ่ที่\"เชียงใหม่\"

ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอการท่องเที่ยวในทิศทางใหม่ของจังหวัด ให้กับสมาชิกของสมาคมกว่า 300 คน ได้รับทราบในช่วงการจัดงาน เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เกิดขึ้นก่อน ในช่วงวิกฤตที่ยังไม่คลี่คลาย  

 

อีกทั้งในระหว่างการจัดงาน ได้จัดให้มีการจัดโต๊ะเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค ให้เกิดการซื้อขายแบบ B2B ขึ้นด้วย ตามนโยบายของสภาฯ ที่จะกระตุ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยบริษัทนำเที่ยว

 

นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสาวนา หัวข้อ "ทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่" กิจกรรมออกบูธเจรจาการค้าตลาดท่องเที่ยว งานเลี้ยงรับมอบธง ตลอดจนการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว

- เส้นทาง A : วัดพระราตุดอยสุเทพ - อาหารกลางวัน ณ คุ้มเสือแม่ริม พร้อมเดินชมเสือ

-เส้นทาง B : วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - อาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยฟ้าฮ่าม

- เส้นทาง C : นั่งรถไฟเล็กชมสวนดอกไม้ อาหารกลางวัน ณ คุ้มเสือแม่ริม

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่หลังปีใหม่ 2565 เป็นต้นมา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เชียงใหม่ติดกลุ่ม 1 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดโควิดรายใหม่ของประเทศสูงสุด