วันพรุ่งนี้ จีน เปิดด่านตงชิงนำเข้าผลไม้แล้ว

09 ม.ค. 2565 | 10:22 น.

เกษตรกร-ผู้ส่งออกเฮ “มนัญญา” แจ้งข่าวดี จีน ยอมเปิดด่านตงซิงให้นำเข้าผลไม้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แต่ หากตรวจพบระงับนำเข้ายาว 1 เดือน

พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ

 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ติดตามสถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จีนเข้มงวดตรวจสอบสินค้านำเข้าอย่างเคร่งครัดส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลส่งออกลำไยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งทุเรียนภาคใต้   

 

โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมาจีนได้เปิดด่านรถไฟผิงเสียงให้นำเข้าผลไม้ไทยได้จนถึงวันที่ 17 มกราคม ซึ่งนับเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก  ซึ่งในวันนี้ (9 มกราคม 2564) กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งข่าวดีรอบ 2 จากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จีนได้อนุญาตให้ด่านตงซิงกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งในวันที่ 10 มกราคม 2565  นี้ 

 

เข้มโควิด

 

อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้จีนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าผลไม้ไทยทั้ง 4 ด่าน คือ ด่านโหย่วอี้กวน (จำกัดรถนำเข้าไม่เกิน 100 คัน/วัน) ด่านโม่ฮาน (อยู่ระหว่างทดลองแต่จำกัดจำนวนรถนำเข้า)  ด่านรถไฟผิงเสียง และด่านตงซิง แล้วก็ตาม แต่จีนได้เน้นย้ำให้เข้มงวดตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้านำเข้าอย่างเคร่งครัด

โดยขอให้ผู้ประกอบการส่งออกต้องยึดแนวปฏิบัติการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของ FAO และ WHO โดยเฉพาะศุลกากรผิงเสียงของจีนมีมาตรการที่เข้มงวดมากโดยหากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในตู้สินค้าจะจะระงับนำเข้าสินค้าเป็นเวลา 1 เดือน  จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19ในขณะปิดตู้สินค้าร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

 

ตรวจเข้ม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  เป็นต้นมา  ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรได้มีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งผลไม้ไทยไปจีนไปแล้วจำนวน 216 ชิปแมนท์ ซึ่งการที่จีนได้ประกาศเปิดด่านตงซิง  ในวันที่ 10 มกราคม นี้  จะทำให้ผู้ส่งออกผลไม้มีทางเลือกเส้นทางการส่งออกได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

 

สามารถระบายตู้สินค้าที่ติดอยู่หน้าด่านจีนได้เร็วขึ้น หากผู้ประกอบการส่งออกต้องการเปลี่ยนด่านในการส่งออก และจะขอใบแทนในรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกด่านตงซิง สามารถติดต่อด่านตรวจพืชเดิมที่ได้ยื่นขอไว้   ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก