svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%

05 มกราคม 2565

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%  ทำทั้งปี64 เงินเฟ้อ เพิ่ม 1.23% แต่ใกล้เคียงที่ประมาณการณ์ไว้  ส่วนปี65  ตั้งเป้าเท่าเดิม 0.8-2.4% ค่ากลาง 1.5% แม้โอมิครอนระบาด

นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธ.ค.2564 เท่ากับ 101.86 เทียบกับเดือนพ.ย.2564 ลดลง 0.38% เทียบกับธ.ค.2563 เพิ่มขึ้น 2.17% ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) เพิ่มขึ้น 1.23% ใกล้เคียงกับที่ประมาณการณ์ไว้ที่ 0.8-1.2% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออก พบว่า ดัชนีอยู่ที่ 100.73 เพิ่มขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.2564 และเพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.2563 และเฉลี่ยทั้งปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.23

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%

 

สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือนธ.ค.2564 เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่สำคัญหลายรายการ โดยน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม 26.26% แม้รัฐบาลจะช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซล แต่ราคาขายปลีกในประเทศยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีราคาค่อนข้างต่ำ เนื้อสุกร เพิ่มขึ้นตามต้นทุนการเลี้ยง ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าดูแลและการป้องกันโรคระบาด ผู้เลี้ยงรายย่อยลดการเลี้ยง

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%

ทำให้หมูเข้าสู่ตลาดลดลง ขณะที่ผักสด เช่น มะเขือ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น ไข่และผลิตภัณฑ์นม เพิ่มขึ้นตามต้นทุนการเลี้ยง อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน เพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ น้ำมันปาล์ม ราคาขึ้นตามวัตถุดิบ สบู่ แชมพู ครีมนวดผม สูงขึ้นหลังสิ้นสุดโปรโมชัน บุหรี่ สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%

ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง เช่น ข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียว จากผลผลิตที่มีมากขึ้น ผลไม้ เช่น เงาะ ส้มเขียวหวาน น้ำดื่ม กาแฟผงสำเร็จรูป ที่ลดลงจากการกระตุ้นการขาย เสื้อผ้า ค่ากระแสไฟฟ้า จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ค่าเช่าบ้าน และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขณะที่สินค้าอื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด และของใช้ส่วนบุคคล ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%

สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและปริมาณผลผลิต 
  “คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2565 เดิมคาดไว้ว่าจะอยู่ในช่วง 0.7-2.4% มาวันนี้ ผ่านมา 1 เดือนมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้เงินเฟ้อทั้งปี 2565 มีอัตราแตกต่างจากเดิม สนค. จึงยังยืนยันเงินเฟ้อทั้งปี 2565 ไว้ตามที่ประเมินเอาไว้เดิม โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 1.5%” 

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%
         
สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในปีนี้ มาจากแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยว การส่งออก การผลิต และความต้องการด้านพลังงาน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน ส่วนปัจจัยที่จะมีผลกระทบ มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต การขนส่ง เงินบาท และการขาดแคลนแรงงาน และยังต้องจับตาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

หมูแพง-น้ำมันขึ้น ดันเงินเฟ้อธ.ค.พุ่ง2.17%