svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ยังไม่ได้รับเงินเช็คด่วน

22 ธันวาคม 2564

ประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. อัพเดทล่าสุดโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 10 กว่า 1,100 ล้านบาท ยังไม่ได้รับเงินเช็คเลยที่ https://chongkho.inbaac.com/

อัพเดทความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ประกันราคาข้าว หรือ เงินประกันรายได้ข้าว หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท ในส่วนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันราคาข้าวงวดที่ 1-9 เพิ่มเติม และงวดที่ 10 อีก 1,174 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรชาวนา จำนวน 93,302 ครัวเรือน คิดเป็นยอดการโอนเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวม 83,483 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์แล้วกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธนาคารธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรไปแล้ว 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงล่าสุด คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยราคาและงวดเงินที่ได้อ้างอิงกับวันที่เกษตรกรแจ้งวัน คาดว่า จะเก็บเกี่ยว ตรงกับงวดไหน ก็จะได้รับการชดเชยตามงวด ๆ นั้น

เกษตรกรชาวนาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันราคาข้าวปี 2564/65 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ทั้งยังสามารถตรวจสอบเช็คสถานะได้ คลิกที่นี่ หรือผ่านทาง แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

ในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 11 นั้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 นัดหารือเพื่อเคาะราคา "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 11 ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้แล้ว

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการประกันรายได้ข้าว เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัญหาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 5 ชนิด ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน 

อัพเดท เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ยังไม่ได้รับเงินเช็คด่วน