svasdssvasds

กทท. จับมือโออาร์ ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อัพเกรดท่าเรือกรุงเทพฯ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 ธ.ค. 2564 เวลา 10:55 น. 88

กทท.- OR เดินหน้าติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 2.6 หมื่นตร.ม. หวังผลิตไฟฟ้าทุ่นแรงอาคารพักสินค้า ท่าเรือกรุงเทพฯ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 2 พันตันต่อปี

 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ร่วมกับ นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐต่อรัฐ

 

 

ขณะเดียวกันมีแผนพัฒนาเพื่อความทันสมัยควบคู่ไปกับความยั่งยืนในการยกระดับ  การบริการด้านพลังงานเพื่อช่วยให้การใช้พลังงานของ กทท. มีความมั่นคง สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการ Solar Rooftop ดังกล่าว เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงเสริมโครงสร้างหลังคาที่จะใช้ก่อนติดตั้ง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) โดยโออาร์เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจำหน่ายไฟฟ้าให้ กทท. ในราคาพิเศษตามระยะเวลาในสัญญา เมื่อครบระยะเวลาในสัญญาแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมด โออาร์จะส่งมอบให้กับ กทท. เป็นเจ้าของดูแลและเป็นผู้ใช้งานเองต่อไป 

 

 

 


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวใช้ขนาดพื้นที่หลังคาเพื่อติดตั้งแผง Solar Rooftop ประมาณ 26,450 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดประมาณ 3.149 MWp สำหรับใช้ภายใน ทกท. โดยจะใช้พื้นที่หลังคาของอาคารโรงพักสินค้า 3 4 5 และ 6 อาคารแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง อาคารโรงพักสินค้าเสริม 4 และอาคารคลังสินค้ารถยนต์ สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิกระแสไฟฟ้าได้ปีละกว่า 4,998,585 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ถึง 2,776 ครัวเรือนต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ปีละกว่า 2,910 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ 62,547 ต้นต่อปี  นับว่าเป็นการตอบโจทย์และช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้าน Eco Efficiency ได้
กทท. จับมือโออาร์ ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อัพเกรดท่าเรือกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตามโครงการ Solar Rooftop จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงทางพลังงานจากแหล่งพลังงานโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ช่วยให้การดำเนินกิจการมีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ กทท. ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้วยการใช้พลังงานทางเลือกที่มีความสะอาด ปราศจากมลพิษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

กทท. จับมือโออาร์ ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อัพเกรดท่าเรือกรุงเทพฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง