เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 2:30 น. 302

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565   ทั้งสินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าWFH สินค้ากลุ่มสุขภาพ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าฟุ่มเฟื่อยยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากปี64

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2564  ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 22,738.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 17.4%  ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าการส่งออกของไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าของไทยมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากการเติบโตทั้งในสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม ส่งผลให้การส่งออก 10 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัว15.7% สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริง

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

 

 

ดังนั้นในปีหน้านั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประเมิณว่ากลุ่มสินค้าที่จะยังคงมีการขยายตัวได้ดี ใน 5 กลุ่มสินค้าที่ยังมีช่องว่างให้ผู้ส่งออกไทยรุกเข้าไปหาโอกาสในการทำตลาด

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะข้าวที่ขยายตัวในตลาดเบนิน โกตดิวัวร์ จีน อังโกลา และอิรัก    ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  ขยายตัวในตลาดจีนจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินสืยางพารา ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้  

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

น้ำตาลทราย น้ำตาลทราย ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา เกาหลีใต้ ไต้หวัน และลาว และกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร  นอกจากนี้ยังมีผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง กระป๋องและแปรรูป ที่ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

4) สินค้าขั้นกลางหรือสินค้าวัตถุดิบ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ยางยานพาหนะ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย

เช็คเลย 5 กลุ่มสินค้าขยายตัวดีปี2565 ผู้ส่งออกไทยเตรียมตัวให้พร้อม

5) สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ขยายตัวในตลาดฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐฯ เม็กซิโก อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้  และอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ยังขยายตัวได้ดี   อย่างอัญมณีและเครื่องประดับขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อินเดีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร และเบลเยียม

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง