เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ปี 64 65 ล่าสุด ตรวจสอบ chongkho.inbaac.com ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ย. 2564 เวลา 18:24 น. 185.6k

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ปี 64 65 ล่าสุด ตรวจสอบช่องทางผลการโอน https://chongkho.inbaac.com/ หลัง ธ.ก.ส. ศรีษะเกษ พร้อมโอนเงินงวดที่ 4

เกาะติดความคืบหน้าประกันรายได้ข้าว หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกรเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา

 

 

ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 4  ข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 4 พ.ย.64 ดังนี้

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,786.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,213.47 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 58,988.58 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 3,719.16บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด บาท 59,506.56 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,876.24 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท  รับเงินส่วนต่างสูงสุด บาท28,094 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,910.09 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 2,089.91 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 62,697.3 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,533.41 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,466.59 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 71,465.44 บาท

ช่องทางตรวจสอบสถานะโอนเงิน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

 

 

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ปี 64 65

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของจำนวนเงินช่วยเหลือโครงการดังกล่าวใช้วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565

ล่าสุด ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า สรุป การจ่ายค่าสินไหมทดแทน โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 (ครั้งที่ 4) โอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ 111 ราย จำนวน 762,969.51 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ 1,196 ราย จำนวน 6,408,412.87 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 813  ราย จำนวน 4,964,861.29 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 867  ราย จำนวน 4,342.056.17 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน 222  ราย จำนวน 1,154,985.55 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอไพรบึง 189 ราย จำนวน 865,661.01 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ 759  ราย จำนวน 4,830,158.97 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอน้ำเกลี้ยง 44 ราย จำนวน 318,150 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ 44 ราย จำนวน 205,627.97 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย 72 ราย จำนวน 233,100 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 4 ราย 31,185 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน 8 ราย จำนวน 40,320.13 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอพยุห์  39 ราย จำนวน 176,085 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย  1  ราย จำนวน 2,835 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ ศิลาลาด 16 ราย  จำนวน 59,850.00 บาท

รวมรายการโอนเงินทั้งสิ้น 4,385 ราย จำนวน24,396,258.47 บาท.

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรปี 64 65 ล่าสุด

ที่มา: ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง